Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/445 ul. Uničovská ve Šternberku

Změna v autobusové dopravě
8. 3. 2021 - 30. 5. 2021

Úplná uzavírka silnice II/445 ul. Uničovská ve Šternberku

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě okružní křižovatky dojde k úplné uzavírce silnice II/445 ul. Uničovská a částečné uzavírce II/444 ul. Věžní a ul. Uničovská a místní komunikace ul. Uničovská ve Šternberku.

Termín uzavírky: od 8.3. do 30.5.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890329, 890330, 890331, 890332 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 890313, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:

  8.3. – 11.4.2021 – 1. etapa

12.4. –   9.5.2021 – 2. etapa

10.5. – 30.5.2021 – 3. etapa

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V průběhu všech etap bude stavební úsek okružní křižovatky průjezdný pouze v přímém směru po silnici II/444 ul. Věžní – ul. Uničovská, kde silniční provoz bude vedený různě po volných částech nově budované okružní křižovatky, vždy jedním jízdním pruhem a řízený kyvadlově světelnou signalizací.

Odbočení na silnici II/445 ul. Uničovská nebude umožněno ani autobusům, tudíž některé spoje zmíněných autobusových linek budou v průběhu všech etap stavby vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890313

Spoje č. 6 a 10 budou vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. přes okružní křižovatku II/444 – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – ul. Masarykova do zastávky Šternberk,Masarykova (směr ul. Věžní) a dále po ul. Masarykova – II/444 ul. Věžní, Uničovská a dále ve svých trasách dle jízdního řádu.

Spoj č. 3 bude vedený z II/444 ul. Uničovská, Věžní – ul. Masarykova do zastávky Šternberk,Masarykova (směr ul. Krampolova) – dále po ul. Masarykova – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – III/44426 ul. Nádražní – přes II/444 okružní křižovatku do zastávky Šternberk,aut.st.

Spoj č. 8 bude vedený ve směru od zastávky Šternberk,Dvorská z II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – III/44426 ul. Nádražní – přes II/444 okružní křižovatku do zastávky Šternberk,aut.st. a dále ze zastávky přes okružní křižovatku II/444 – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – ul. Masarykova do zastávky Šternberk,Masarykova (směr ul. Věžní) a dále po ul. Masarykova – II/444 ul. Věžní, Uničovská a dále ve své trase dle jízdního řádu.

Spoj č. 13 bude vedený z II/444 ul. Uničovská, Věžní – ul. Masarykova – ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská a dále ve své trase do zastávky Šternberk,Dvorská.

 

Linka 890330

Spoj č. 6 bude vedený ze zastávky Šternberk,aut.st. přes okružní křižovatku II/444 – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská a dále ve své trase do zastávky Šternberk,Dvorská.

 

Linka 950904

Spoje budou obousměrně vedeny ze zastávky Šternberk,aut.st. přes okružní křižovatku II/444 – III/44426 ul. Nádražní – I/46 okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská a dále ve svých trasách směr II/445 ul. Rýmařovská dle jízdního řádu.

 

Ostatní spoje zmíněných linek jsou vedeny stavebním úsekem okružní křižovatky v přímém směru s obsluhou zastávek bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku řízení silničního provozu světelnou signalizací v místě průjezdu stavebním úsekem je nutné počítat se zpožděním spojů dotčených linek cca 5 minut.


Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 853913 a 854912 dopravce Transdev Morava s.r.o., které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 854912

Spoje č. 1, 2, 5 pojedou obousměrně ze zastávky Šternberk,Dlouhá po silnici II/444 ul. Uničovská, Věžní, ul. Nádražní na zastávku Šternberk,aut.st. a dále po ul. Nádražní, II/444 ul. Věžní, ul. Masarykova, Krampolova, II/445 ul. Uničovská, III/44429, ul. Dvorská na zastávku Šternberk,Dvorská.

Spoj č. 6 pojede po trase dle licence (beze změny).

 

Linka 853913

Spoje č. 1 a 2 pojedou obousměrně ze zastávky Šternberk,Dvorská po ul. Dvorská, III/44429, II/445 ul. Uničovská, ul. Krampolova, Masarykova, II/444 ul. Věžní, ul. Nádražní na zastávku Šternberk,aut.st. a dále po trase dle licence.