Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/444 v úseku Medlov – Uničov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
17. 5. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/444 v úseku Medlov – Uničov

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/444 v úseku Medlov – Uničov.

Termín uzavírky: od 17. 5. 2021 do 31. 8. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312 dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a 890323, 890335, 890336 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Etapa 1: 17.5.2021 – 30.6.2021částečná uzavírka sil. II/444 v Uničově a úplná uzavírka sil. II/444 Medlov – křižovatka se silnicí III/44415, úplná uzavírka silnice III/4494 Střelice – Benkov (souběžně probíhající uzavírka)

Etapa 2: 1.7.2021 – 31.8.2021úplná uzavírka silnice II/444 Medlov – Uničov

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapy 1: 17.5.2021 – 30.6.2021 – částečná uzavírka sil. II/444 v Uničově po křižovatku se silnicí III/44415 směr Benkov

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy stávající zastávky Uničov,pekárna, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet ke zpoždění přibližně do 5 minut.


Níže jsou uvedeny základní změny v trasování spojů a obsluze zastávek při úplných uzavírkách, je nutné se blíže seznámit s příslušnými výlukovými jízdními řády.

V termínu Etapy 1: 17.5.2021 – 30.6.2021 – úplná uzavírka sil. II/444 Medlov – křižovatka se silnicí III/44415 (směr Benkov), úplná uzavírka silnice III/4494 Střelice – Benkov (souběžně probíhající uzavírka)

Uvedeným úsekem silnice II/444 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase od Uničova dále po II/444 ul. Mohelnická – III/44415 – III/4494 se závlekem do zastávky Uničov,Benkov,rest., kde se otočí zpět po III/4494 Medlov – II/444 do zastávky Medlov,u mostu a dále ve svých trasách.

Linka 890323

Spoje nejsou v této etapě ovlivněny touto uzavírkou. Pouze u spoje č. 23 došlo k opoždění odjezdu ze zastávky Uničov,UNEX o 5 min. z důvodu návaznosti na autobusové linky ovlivněné souběžnou uzavírkou v Litovli, II/449 ul. Dukelská. Více informací o této uzavírce naleznete zde.

 

Souběžně probíhající uzavírka v termínu 17.5. – 30.6.2021 – 2. fáze uzavřený úsek III/4494 Střelice v obci směr Benkov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrných objízdných trasách z Uničova po II/444 ul. Mohelnická – III/44415, III/4494 Benkov do zastávky Uničov,Benkov,rest. – III/4494 Medlov – III/44410 Králová nebo z Uničova po II/449 ul. Litovelská – II/449 Střelice, Červenka – III/4496 Králová – III/4495 Benkov – III/4494 do zastávky Uničov,Benkov,rest.

Zastávka Uničov,Střelice,pošta se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována bez náhrady po celou dobu uzavírky.

Vybrané spoje dotčených linek budou obsluhovat zastávku Uničov,Střelice,nám.

Více informací o této uzavírce naleznete zde.


V termínu Etapy 2: 1.7.2021 – 31.8.2021 – úplná uzavírka sil. II/444 Medlov – Uničov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrných objízdných trasách z Uničova po II/449 ul. Litovelská – II/449 Střelice – III/4494 Benkov do zastávky Uničov,Benkov,rest., případně dále po silnici III/4491 Medlov do zastávky Medlov,u mostu a dále ve svých trasách.

Vybrané spoje budou obsluhovat zastávky Uničov,Střelice,poštaUničov,Střelice,nám. v rámci připravovaných výlukových jízdních řádů.

Zastávka Uničov,pekárna se nachází ve stavebním úseku a nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Otáčení autobusů v místní části Uničov, Benkov bude probíhat na točně okolo kaple Panny Marie a prodejny potravin.

 

Na zmíněné linky budou v obou termínech vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 312Linka 323Linka 335Linka 336