Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/444 v obci Medlov

Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2014 - 11. 5. 2014

II/444 v obci Medlov

V termínu od úterý 1.dubna 2014 do neděle 11.května 2014 bude uzavřena silnice II/444 v obci Medlov. Důvodem uzavírky je výstavba splaškové kanalizace v obci Medlov – VI. etapa.

ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkami veřejné linkové dopravy 890752 Uničov-Úsov a 930455 Mohelnice-Uničov-Šternberk-Vítkov-Ostrava. Linky jsou provozovány pouze v pracovní dny.

Po dobu úplné uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Ta povede ve směru od Uničova ze zastávky Medlov, u mostu po silnici II/444 na křižovatku u hasičské zbrojnice, na které se odbočí vpravo a po místní komunikaci se pojede až na křižovatku se silnicí III/44412 (Troubelice-Medlov). Po silnici III/44412 se vrátí zpět na silnici II/444 a obslouží zastávku Medlov, čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.