Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/444 ul. Zámecká ve městě Úsov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
18. 3. 2019 - 1. 7. 2019

Úplná uzavírka silnice II/444 ul. Zámecká ve městě Úsov

Termín uzavírky: od 18.3. do 30.6.2019

Akce je rozdělena do dvou fází v závislosti na postupu stavebních prací:

1.fáze od 18.3. do 12.5.2019 – ZMĚNA prodloužený termín

2.fáze od 13.5. do 30.6.2019 (bude upřesněna dle stavby)

 

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890323 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu 1. fáze:
nebude tímto úsekem umožněn průjezd uvedené autobusové lince, ale bude umožněno parkování, otáčení a odbavování cestujících v prostoru současného parkoviště pro autobusy na začátku města v blízkosti Muzea města Úsov.
Z tohoto parkoviště bude linka začínat i končit spoje do / od Uničova.
Zastávka Úsov,nám. bude pro tuto linku přemístěna na chodník do prostoru uvedeného parkoviště.
 
V termínu 2. fáze:
nebude tímto úsekem umožněn průjezd uvedené autobusové lince, ani nebude umožněno parkování, otáčení a odbavování cestujících v prostoru současného parkoviště pro autobusy na začátku města v blízkosti Muzea města Úsov.
Uvedená autobusová linka bude vedená po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Úsov,nám. po II/315, III/31548 Kopina – Pískov – Troubelice s odbočením na III/44412 Medlov, III/44410, III/4496 do zastávky Medlov,Králová,náves a dále dle platné licence.
Vzhledem k dlouhé vzdálenosti objízdné trasy (cca 14 km) bude pro tuto linku vytvořen výlukový JŘ.
 
Zmíněné parkoviště pro autobusy leží na okraji města cca 30 m před samotným koncem pracovního úseku (směr Medlov), proto přechod na 2. fázi bude závislý na postupu a potřebách pracovníků stavby. Přesný termín přechodu na 2.fázi bude zveřejněn v předstihu.