Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/441 Kozlov – Potštát

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 7. 2021 0:00 - 14. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/441 Kozlov – Potštát

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/441 před obcí Libavá, Kozlov a městem Potštát.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2021 do 30. 8. 2021 14. 9. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891344, 920515, 920519 a 920533 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou úseků:

Úsek 1: silnice II/441 před obcí Kozlov ve směru od Velkého Újezdu

Úsek 2: silnice II/441 mezi obcemi Boškov a Potštát

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 31. 8. 2021 do 14. 9. 2021 (ukončení stavby) bude uvedeným úsekem opět umožněn průjezd spojům zmíněných linek 891344, 920515, 920533 v původních trasách. Výlukové jízdní řády zmíněných linek budou ukončeny dle plánu s platností do 30. 8. 2021.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Úsek 1: uzavřený úsek silnice II/441 před obcí Kozlov ve směru od Velkého Újezdu

Uvedeným úsekem silnice II/441 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdné trase:

 

Linka 891344

Vybrané spoje budou začínat / končit v zastávce Kozlov,kasárna, odkud budou vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici II/441 směr Potštát – III/4371 Slavkov, Loučka – III/4373 Bohuslávky – místní komunikace souběžná s II/437 Dolní Újezd – II/437 Skoky, Staměřice – III/03554 Velký Újezd a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 3, 7, 2 a 10 nebudou provozovány v úseku mezi obcemi Kozlov – Potštát.

Zastávky Velký Újezd,vrchní pila; Kozlov,škola; Potštát,Boškov,rozc.; Potštát,aut.st. nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920515

Vybrané spoje budou začínat / končit v zastávce Kozlov,kasárna, odkud budou vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici II/441 směr Potštát – III/4371 Slavkov, Loučka – III/4373 Bohuslávky – místní komunikace souběžná s II/437 Dolní Újezd – II/437 Skoky, Staměřice – III/03554 Velký Újezd a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Velký Újezd,vrchní pila a Kozlov,škola nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920519

Vybrané spoje budou prodlouženy ze Slavkova po silnicích III/4371 a II/441 do Kozlova s obsluhou zastávky Kozlov,kasárna.

U spoje č. 9 bude zavedený závlek z obce Loučka po silnicích III/4373 Bohuslávky – III/43623 do Dolního Újezdu s obsluhou zastávky Dolní Újezd,kostel. a zpět po stejné trase do Loučky a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.


Úsek 2: uzavřený úsek silnice II/441 mezi obcemi Boškov a Potštát

Linka 920533

Uvedeným úsekem silnice II/441 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které nebudou provádět závlek do Boškova, ale budou předčasně ukončeny, nebo začínat v zastávce Potštát,aut.st., případně budou pokračovat ve svých trasách dle platného JŘ.

Přímé spoje mezi obcemi Potštát a Boškov č. 1, 2, 4, 7, 8, 15, 16, 32, 240, 328, 331 budou zrušeny bez náhrady.

Zastávky Potštát,u vilyPotštát,Boškov,točna nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 344Linka 515Linka 519Linka 533