Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/440 mezi obcí Potštát a Olšovec

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 10. 2018 - 14. 10. 2018

Úplná uzavírka silnice II/440 mezi obcí Potštát a Olšovec

Termín:  od 6.10.2018 do 14.10.2018

Uzavřeným úsekem je vedena linka 920533 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při úplné uzavírce nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje linky 920533 budou vedeny po objízdné trase. Ta bude vedena z Olšovce po silnici III/4414 přes Partutovice a dále po silnici II/441 do Potštátu.

Linka 920533

Spoje č. 3, 5, 9, 20, 24 linky 920533 budou vedeny obousměrně objízdnou trasou ze zastávky Olšovec,rozc. přes Partutovice do zastávky Potštát,aut.st. a dále dle licence. Vlivem objízdné trasy nebudou u těchto spojů obslouženy zastávky Olšovec,samota; Olšovec,Boňkov,rozc.; Olšovec,Boňkov,rest. a Potštát,rozc.Kyžlířov.

Spoje č. 205, 309, 11, 17, 319, 13, 311, 21, 23, 233, 27, 202, 6, 12, 312, 14, 18, 320, 324, 26, 214, 30, 34 linky 920533 budou vedeny obousměrně objízdnou trasou ze zastávky Olšovec,rozc. dále dle licence do zast. „Olšovec,Boňkov,rozc.“, autobus se v prostoru křižovatky na Kyžlířov otočí a pojede zpět přes Partutovice do zastávky Potštát,aut.st. a dále dle licence. Vlivem objízdné trasy nebudou u těchto spojů obslouženy zastávky Olšovec,Boňkov,rest. a Potštát,rozc.Kyžlířov.

Ostatní spoje linky 920533 nebudou uzavírkou nijak dotčeny.

Spoj č. 20 linky 920533 a spoj č. 16 linky 920928 navíc obslouží zastávky Hranice,Pošta, Hranice,Gymnázium a Hranice,nem.