Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/438 v úseku Vítonice – Býškovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2020 0:00 - 15. 12. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnice II/438 v úseku Vítonice – Býškovice

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/438 v úseku obcí Vítonice – Býškovice.

Termín uzavírky: od 1.9. do 15.12.2020 30.11.2020 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 920950 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Termín uzavírky koliduje s termínem úplné uzavírky v obci Všechovice – průtah obce, při které je v současné době nejvíce negativně ovlivněna autobusová linka 920950. Tato uzavírka bude v důsledku představovat navýšení zpoždění dotčené linky 920950, která je dnes vedena dle výlukového JŘ, více informací zde.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ve Vítonicích z II/438 – III/43811 Horní Újezd – III/4388 Býškovice – III/4387 – II/438 do zastávky Býškovice,DESTA, kde se otočí a dále ve svých trasách.

Víkendové spoje dotčené linky 920950 obsluhující Všechovice budou navíc vedeny po obousměrné objízdné trase ve Vítonicích z II/438 – III/43811 Horní Újezd – rozcestí „Drholec“ – III/4389 – III/4387 Všechovice – III/4387 Býškovice – II/438 do zastávky Býškovice,DESTA, kde se otočí a dále ve svých trasách. Přímé spojení mezi obcemi Býškovice a Horní Újezd nebude těmito spoji zajištěno (pouze přes Všechovice).

 

Zastávka Vítonice,křiž. nebude obsluhována v původní poloze u silnice II/438, ale bude rozdělená na několik míst dle návrhu žadatele:

Pro linku 920943 bude zastávka Vítonice,křiž. obousměrně přemístěna na silnici III/43811 směr Žákovice v blízkosti křižovatky s II/438.

Pro linku 920950 bude zastávka Vítonice,křiž. (směr Hranice) přemístěna do nově vybudovaného autobusového zálivu, nové zastávky Vítonice,škola na silnici II/438 cca 60 m před křižovatkou se silnicí III/43811 směr Horní Újezd, v opačném směru (směr Bystřice p. H.) bude přemístěna na II/438 na chodník před místní MŠ+ZŠ.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Z důvodu bezpečného vedení autobusů zmíněných linek objízdnou trasou nebude na silnici III/43811 v úseku Vítonice – Horní Újezd povolený vjezd vozidel nad 7,5 t „mimo BUS“.

 

Z důvodu oběhů vozidel a dodržení legislativních předpisů v oblasti pracovní doby řidičů, dochází k časovým úpravám spoje i na lince 920532 (pouze u sp. č. 308 – uspíšení o 10 minut na odjezdu) dopravce ARRIVA Morava a.s. Výlukový jízdní řád platí pouze do 4.9.2020.

 

Pozn.: Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 771943, 771950 dopravce KRODOS BUS a.s., které budou vedeny za shodných podmínek, výše uvedených dle výlukových jízdních řádů.