Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/438 v obci Býškovice – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
23. 4. 2019 - 8. 5. 2019

Úplná uzavírka silnice II/438 v obci Býškovice - ZMĚNA

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ!

Z důvodu urychlení stavebních prací budou níže uvedené autobusové linky vráceny do původních tras s obsluhou všech zastávek dle platných jízdních řádů již od čtvrtku 2.5.2019 (včetně)!

 

Termín uzavírky: od 23.4. do 7.5.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920539, 920950 dopravce ARRIVA Morava a.s., 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a linky dopravce Krodos Bus a.s. 770520, 770950
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
 
V termínu od 23.4. do 30.4.2019 a od 4.5. do 7.5.2019 (mimo BUS)
V tomto termínu bude umožněn průjezd spojům uvedených linek uzavřeným úsekem, které budou vedeny ve stávající trase. Všechny autobusové zastávky budou obslouženy.
 
 
V termínu od 1.5. do 3.5.2019 (včetně BUS)
bude stavba pokládku finálních vrstev začínat od mostu na II/438 ve směru od Vítonic do Opatovic. Pro otáčení autobusů bude zajištěn volný prostor u fy DESTA a u kaple sv. Anny.
V tomto termínu nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po níže uvedených objízdných trasách:
 
 
Dne 1.5.2019 – pokládka spojovací hmoty
 
Autobusová linka 920539 (dopravce Arriva Morava)
bude vedena po obousměrné objízdné trase z Rakova přes Horní Nětčice do Býškovic, kde se otočí u fy DESTA, obslouží zastávku Býškovice,DESTA a bude pokračovat zpět do Horních Nětčic a dále ve stávající trase směr Soběchleby.
Zastávka Býškovice,rozc.Rakov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Býškovice,DESTA.
 
 
Autobusová linka 920950 (dopravce Arriva Morava)
U spojů z Rakova bude vedena po objízdné trase přes Horní Nětčice do Býškovic, kde se otočí u fy DESTA, obslouží zastávku Býškovice,DESTA a bude pokračovat po objízdné trase zpět do Horních Nětčic, Žákovic, Vítonic a dále ve stávající trase směr Bystřice p.H.
Zastávka Býškovice,rozc.Rakov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Býškovice,DESTA.
 
U spojů z Horního Újezdu budou spoje vedeny do Býškovic, kde se otočí v prostoru u kaple sv. Anny, obslouží zastávku Býškovice,škola a bude pokračovat po objízdné trase zpět do Horního Újezdu, Vítonic a dále ve stávající trase směr Bystřice p.H.
Zastávky Býškovice,DESTA a Býškovice,Obecní úřad nebudou obsluhovány s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
 
Autobusová linka 920943 (dopravce Vojtila Trans)
bude z Vítonic vedena po obousměrné objízdné trase do Horního Újezdu a Býškovic, kde se otočí v prostoru u kaple sv. Anny, obslouží zastávku Býškovice,škola a bude pokračovat ve stávající trase směr Horní Újezd.
Zastávky Býškovice,DESTA a Býškovice,Obecní úřad nebudou obsluhovány s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
 
Linky 770520, 770950 (dopravce Krodos Bus)
nejsou tento den v tomto úseku provozovány.
 
 
Dne 2.5. – 3.5. 2019 – pokládka obrusné vrstvy
 
Autobusová linka 920539 (dopravce Arriva Morava)
bude vedena po objízdné trase z Rakova přes Horní Nětčice do Býškovic, kde se otočí u fy DESTA, obslouží zastávku Býškovice,DESTA a bude pokračovat zpět do Horních Nětčic a dále ve stávající trase směr Soběchleby.
Zastávka Býškovice,rozc. Rakov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Býškovice,DESTA.
 
Sp.č.1 bude veden z Opatovic po objízdné trase Paršovice, Rakov, Horní Nětčice do zastávky Býškovice,DESTA bez vynechání obsluhy zastávek.
 
 
Autobusová linka 920950 (dopravce Arriva Morava)
U spojů z Rakova bude vedena po objízdné trase přes Horní Nětčice do Býškovic, kde se otočí u fy DESTA, obslouží zastávku Býškovice,DESTA a bude pokračovat po objízdné trase zpět do Horních Nětčic, Žákovic, Vítonic a dále ve stávající trase směr Bystřice p.H.
Zastávka Býškovice,rozc. Rakov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Býškovice,DESTA.
 
U spojů z Horního Újezdu budou spoje vedeny do Býškovic, kde se otočí v prostoru u kaple sv. Anny, obslouží zastávku Býškovice,škola a bude pokračovat po objízdné trase zpět do Horního Újezdu, Vítonic a dále ve stávající trase směr Bystřice p.H.
Zastávky Býškovice,DESTA a Býškovice,Obecní úřad nebudou obsluhovány s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
Sp.č.7 bude ukončený v zastávce Býškovice,škola a následný párový spoj č.10 bude začínat ze stejné zastávky a bude veden po objízdné trase do Všechovic, Malhotic, Opatovic, Paršovic a Rakova, kde se otočí a bude pokračovat se stávající trase směr Hranice.
Zastávky Býškovice,DESTA a Býškovice,Obecní úřad nebudou obsluhovány s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
Sp.č.16 bude z Vítonic veden po objízdné trase do Horního Újezdu a Býškovic, kde se otočí v prostoru u kaple sv. Anny, obslouží zastávku Býškovice,škola a bude pokračovat ve stávající trase směr Horní Újezd.
Zastávka Býškovice,DESTA nebude obsluhována s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
 
Autobusová linka 920943 (dopravce Vojtila Trans)
bude z Vítonic vedena po obousměrné objízdné trase do Horního Újezdu a Býškovic, kde se otočí v prostoru u kaple sv. Anny, obslouží zastávku Býškovice,škola a bude pokračovat ve stávající trase směr Horní Újezd.
Zastávky Býškovice,DESTA a Býškovice,Obecní úřad nebudou obsluhovány s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
 
Autobusová linka 770520 (dopravce Krodos Bus)
bude z Vítonic vedena po obousměrné objízdné trase do Horního Újezdu a Býškovic, kde se otočí v prostoru u kaple sv. Anny, obslouží zastávku Býškovice,škola a bude pokračovat ve stávající trase směr Horní Újezd.
Zastávka Býškovice,DESTA nebude obsluhována s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
 
Autobusová linka 770950 (dopravce Krodos Bus)
bude (mimo sp.č. 25) obousměrně vedena z / do  Vítonic po objízdné trase přes Žákovice Horní Nětčice do Býškovic, kde se otočí u fy DESTA, obslouží zastávku Býškovice,DESTA a budou pokračovat zpět do Horních Nětčic a Bystřice p.H. nebo Rakova (sp.č.23,28) a dále ve stávající trase.
 
Spoj č.25 bude z Vítonic vedena po obousměrné objízdné trase do Horního Újezdu a Býškovic, kde se otočí v prostoru u kaple sv. Anny, obslouží zastávku Býškovice,škola a bude pokračovat ve stávající trase směr Horní Újezd.
Zastávka Býškovice,DESTA (pro sp.č.25) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Býškovice,škola.
 
 
V pracovních (školních) dnech tj. 2.5. – 3.5.2019 dopravci zajistí přestupy cestujících zejména do zaměstnání a škol:
 
Přestupy v zastávce Býškovice,DESTA:
 
z 920943/1 v 4:54 hod. přestup na Hranice 920539/8 v 5:05 hod., pozn. linka 920943 bude obsluhovat zastávku Býškovice,škola, je nutné počítat s cca 7 minutami, než cestující dojdou k DESTĚ na linku 920539.
 
z 920539/5 v 6:51 hod. přestup na Bystřici p.H. 770950/6 v 6:53 hod.
 
z 920943/7 v 7:07 hod. přestup na Hranice 920539/14 v 7:22 hod., pozn. linka 920943 bude obsluhovat zastávku Býškovice,škola, je nutné počítat s cca 7 minutami, než cestující dojdou k DESTĚ na linku 920539.
 
z 920950/7 ve 13:24 hod. přestup na Bystřici p.H. na 770950/18 v 13:25 hod., pozn. Sp.č.7 linky 920950 bude ukončený v zastávce Býškovice,škola, je nutné počítat s cca 7 minutami, než cestující dojdou k DESTĚ na linku 770950/18.
 
Vlivem vedení uvedených autobusových linek po objízdných trasách je nutné počítat se zpožděním jednotlivých spojů. V případě rychlejšího postupu prací a umožnění průjezdu autobusových linek Býškovicemi, bude toto oznámeno s předstihem.