Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/437 v obci Oprostovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
31. 5. 2021 0:00 - 30. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/437 v obci Oprostovice

Z důvodu stavebních prací na opravě vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/437 v obci Oprostovice.

Termín uzavírky: od 7. 6. 2021 do 31. 8. 2021 30. 9. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920503 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 920523 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 7. 6. 2021 do 7. 9. 2021

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase po zemědělské komunikaci v Bezuchově okolo ZD a dále po zemědělské komunikaci směr Oprostovice s napojením na II/437 a využitím autobusové točny před Oprostovicemi směr Čechův kříž.

 

Linka 920503

Spoje budou obousměrně vedeny ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po místní komunikaci okolo ZD s napojením na II/437, kde obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod v prostoru autobusové točny, otočí se a budou pokračovat dále ve svých trasách směr Radotín.

 

Linka 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

Spoje budou obousměrně vedeny ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po místní komunikaci okolo ZD s napojením na II/437, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod v prostoru autobusové točny, vyčkají odjezdu dle platného jízdního řádu a budou pokračovat zpět.

 

Zastávka Bezuchov,Zábraní nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,obchod nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 100 m do prostoru autobusové točny před Oprostovicemi k náhradnímu označníku.

Zastávka Oprostovice,rest. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu od 8. 9. 2021 do 30. 9. 2021

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek s obsluhou stávajících zastávek v původních polohách bez omezení.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 503Linka 523