Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/437 v místě okružní křižovatky ve městě Lipník nad Bečvou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 6. 2022 0:00 - 8. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/437 v místě okružní křižovatky ve městě Lipník nad Bečvou

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/437 v místě okružní křižovatky mezi výjezdy z OD LIDL a ul. Osecká ve městě Lipník nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 7. 6. 2022 do 8. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o. a 891345, 920518, 920519, 920520, 920521, 920522, 920524, 920930, 920944 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/437 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Vybrané spoje linek 890345, 891345, 920519, 920520, 920521, 920522, 920930, 920944 budou (ve směrech Hranice, Týn nad Bečvou, Nové Dvory, Hlinsko, Loučka, Jezernice) vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova – II/437 ul. Osecká – okružní křižovatka – II/437 ul. Piaristická a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 920518

Vybrané spoje budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po  ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova s náhradní obsluhou stávající zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova – II/437 ul. Osecká a dále ve svých trasách směr Osek nad Bečvou dle platného jízdního řádu.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola (směr Osek n. B. / Přerov) nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,Jiráskova (směr ul. Osecká).

 

Linka 920520

Spoj č. 6 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova s náhradní obsluhou stávající zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova – II/437 ul. Osecká a dále ve své trase směr Trnávka dle platného jízdního řádu.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola (směr Trnávka / Dolní Újezd) nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,Jiráskova (směr ul. Osecká).

 

Linka 920522

Spoj č. 6 bude veden ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Svat. Čecha – III/03557 ul. Nádražní do konečné zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola (směr žel. st.) nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 8 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova do náhradní konečné zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova.

Konečná zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Lipník n.Bečvou,Jiráskova.

Spoj č. 37 bude začínat náhradou ze stávající zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova (směr aut. st.) a pokračovat ve své trase dle platného jízdního řádu.

Počáteční zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola (u budovy ZŠ) nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Lipník n.Bečvou,Jiráskova (směr aut.st.).

 

Linka 920524

Spoje č. 1, 9 budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova – II/437 ul. Osecká – okružní křižovatka – II/437 ul. Piaristická a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoje č. 3, 7, 11, 15, 17, 4 budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova s náhradní obsluhou stávající zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova – II/437 ul. Osecká – náměstí Osvobození – III/03557 Dr. Brzobohatého, ul. Nádražní do konečné zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola (směr žel. st.) nebude těmito spoji obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Lipník n.Bečvou,Jiráskova (směr ul. Osecká).

Spoj č. 5 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova – II/437 ul. Osecká – okružní křižovatka – II/437 ul. Piaristická a dále ve své trase dle platného jízdního řádu zpět do zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st., odkud bude pokračovat objízdnou trasou po ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova s náhradní obsluhou stávající zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova – II/437 ul. Osecká – náměstí Osvobození – III/03557 Dr. Brzobohatého, ul. Nádražní do konečné zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola (směr žel. st.) nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,Jiráskova (směr ul. Osecká).

 

Linka 920944

Spoj č. 6 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Lipník n.Bečvou,Komenského-škola – II/437A ul. Komenského sady – ul. Svat. Čecha – ul. Mánesova nejdříve do stávající zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. a dále ul. Mánesova – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova do náhradní konečné zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova.

Konečná zastávka Lipník n.Bečvou,Osecká-škola nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Lipník n.Bečvou,Jiráskova.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich mírným zpožděním přibližně do 3 minut.

Dopravní omezení bude řešeno formou Přepravního opatření.