Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/437 Lipník n.B. – Týn n.B. – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 4. 2019 0:00 - 11. 11. 2019 23:00

Úplná uzavírka silnice II/437 Lipník n.B. – Týn n.B. - ZMĚNA

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude omezený průjezd v úseku Lipník nad Bečvou (včetně ul. Smetanova) až Týn nad Bečvou i pro autobusovou dopravu.

Na základě jednání se zástupci stavby dojde od pondělí 4.11.2019 k umožnění průjezdu autobusům posledním úsekem stavby (od Předního mlýna do Týna), a tím k ukončení uzavírky a výlukových jízdních řádů!

Termín uzavírky od 29.4. do 3.11.2019 – zkrácení termínu a ukončení uzavírky pro BUS!

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920518, 920522, 920524, 920930, 920944 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínu:

29.4. – 7.5.2019 částečná uzavírka silnice II/437

Zmíněným úsekem bude umožněn průjezd spojům uvedených linek. Zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

Na základě urychlení stavebních prací dochází ke zkrácení termínu 1. etapy a umožnění průjezdu uzavřeným úsekem, pouze pro autobusy, již od 15.7.2019. 

8.5. – 14.7.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 1.etapa uzavřený úsek Lipník, ul. Smetanova – křiž. silnic II/437 s II/434 „Přední mlýn“

Linka 920518 (pouze pro spoje vedené přes N. Dvory)

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 do Nových Dvorů, kde se otočí po MK okolo hasičské zbrojnice do zastávky Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves a dále ve své trase.

Linka bude vybranými spoji obsluhovat zastávky Sušice,osada Kudlov, Sušice,škola.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady

Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920522 a 920944) vedených přes osadu Za vodou. 

Linka 920522

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 směr Nové Dvory – u Předního mlýna na silnici II/437 směr Týn n.B. a dále ve své trase.

Linka bude pouze vybranými spoji zajíždět až do zastávek Týn n.Bečvou,u rybníka a Týn n.Bečvou,točna, jinak spoje vedené na točnu budou ukončeny v zastávce Týn n.Bečvou,náves, kde se budou autobusy i otáčet.

Linka bude vybranými spoji obsluhovat zastávky Lipník n.Bečvou,Za vodou, Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, Sušice,osada Kudlov, Sušice,škola.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady

Linka 920524

bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Lipník n.Bečvou,sídl.Zahradní po MK ul. Zahradní – Na Bečvě – Souhradní – ul. Novosady – ul. Hranická do zastávky Lipník n.Bečvou,rest.Moravská brána a dále ve své trase.

Spoje z Lipníka n.B. do Nových Dvorů a zpět budou zrušeny s alternativní náhradou na ostatních linkách (920518, 920522 a 920944) vedených přes Nové Dvory.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD (pro spoje ve směru rest.Moravská brána) bude zrušena s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,Novosady.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD (pro spoje vedených do a z Nových Dvorů) bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920522 a 920944) vedených přes osadu Za vodou. 

Zastávka Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920518, 920522 a 920944) vedených přes Nové Dvory. 

Linka 920930

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 do zastávky Sušice,náves a dále ve své trase. Linka nebude zajiždět do Nových Dvorů.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady

Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920522 a 920944) vedených přes osadu Za vodou. 

Zastávky Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, Sušice,osada Kudlov budou zrušeny s alternativní náhradou na ostatních linkách (920518, 920522 a 920944) vedených přes Nové Dvory. 

Linka 920944

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 směr Nové Dvory – s odbočením na silnici III/43421 směr Hlinsko do zastávky Lipník n.Bečvou,Pod horou lom a dále ve své trase.

Spoje jedoucí přes Týn n.B. budou ze silnice II/434 u Předního mlýna pokračovat na silnici II/437 směr Týn n.B. a dále ve své trase.

Linka bude vybranými spoji obsluhovat zastávky Lipník n.Bečvou,Za vodou, Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, Sušice,osada Kudlov, Sušice,škola.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady

V křižovatce silnic II/434 a II/437 u „Předního mlýna“ bude silniční provoz řízený semafory.

 


AKTUÁLNĚ:

Z důvodu urychlení stavebních prací a vstřícnému přístupu stavby, bude tato etapa pro autobusy zkrácena do 3.11.2019, a tím celkově ukončena uzavírka v úseku Lipník n.B. – Týn n.B. 

Od pondělí 4.11.2019 již budou autobusové linky projíždět v úseku Lipník n.B. – Týn n.B. v původních trasách dle standardních jízdních řádů. Současné výlukové jízdní řády budou ukončeny k 3.11.2019!

Začne podle původního plánu od 22.7.3.11.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 2.etapa uzavřený úsek křiž. silnic II/437 s II/434 „Přední mlýn“ – Týn n.B.

Linka 920518 (pouze pro spoje vedené přes N. Dvory)

bude vedena ve své trase, zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 920522

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnicích II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko – s odbočením na silnice III/43714 Lhota – II/437 do Týna – III/43712, kde se otočí na návsi a zpět na silnici II/437 a dále ve své trase.

Linka bude pouze vybranými spoji zajíždět až do zastávek Týn n.Bečvou,u rybníka a Týn n.Bečvou,točna, jinak spoje vedené na točnu budou ukončeny v zastávce Týn n.Bečvou,náves, kde se budou autobusy i otáčet.

Zastávka Týn n.Bečvou,mlýn bude zrušena bez náhrady.

Linka je ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v Radslavicích, kde se od 16.9.2019 přechází na závěrečnou fázi! Z tohoto důvodu dochází k přepracování výlukového jízdního řádu s platností od 16.9.2019. AKTUÁLNĚ: Uzavírka v Radslavicích bude také ukončena k 3.11.2019.

Informace ohledně uzavírky v Radslavicích můžete nalézt zde. 

 

Linka 920524

bude vedena ve své trase, zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 920930

bude vedena ve své trase, zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Linka 920944

bude vedena ve své trase, zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

Pouze spoje jedoucí přes Týn n.B. budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnicích II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko – s odbočením na silnice III/43714 Lhota – II/437 do Týna – III/43712, kde se otočí na návsi a zpět na silnici II/437 a dále ve své trase.

Z důvodu změny výlukového jízdního řádu linky 920522, dochází k přepracování výlukového jízdního řádu i této linky s platností od 16.9.2019.

 

Křižovatka silnic II/434 a II/437 u „Předního mlýna“ je již obousměrně uvolněná, bez řízení semafory.

Vzhledem k velké časové a kilometrické náročnosti objízdných tras budou na vybrané linky v obou etapách vydány výlukové jízdní řády, ve kterých bude zapracováno vedení konkrétních spojů a obsluha jednotlivých zastávek uvedenými linkami, viz níže.