Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/436 ulic Pod Lipami a Jabloňová v Přerově – Čekyni

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 10. 2020 0:00 - 4. 12. 2020 23:00

Úplná uzavírka silnice II/436 ulic Pod Lipami a Jabloňová v Přerově – Čekyni

Z důvodu pokládky živičných vrstev, po budování kanalizační sítě, dojde k úplné uzavírce silnice II/436 ul. Pod Lipami a ul. Jabloňová a částečné uzavírce silnice III/4361 (směr Žeravice) v Přerově, místní části Čekyně.

Termín uzavírky: od 29.10. do 26.11.2020 4.12.2020 (prodloužení termínu – COVID-19)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920510 a 920513 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

29.10. –   8.11.2020  1. etapa – úplná uzavírka II/436 ul. Pod Lipami, umožněno otáčení BUS v křižovatce s ul. Zámecká u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ (pouze ve směru od Tršic / Žeravic)

  9.11. – 22.11.2020  2A. etapa – úplná uzavírka II/436 ul. Jabloňová, umožněno otáčení BUS v křižovatce s ul. Zámecká u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ (pouze ve směru od Přerova)

23.11. – 26.11.2020  2B. etapa – úplná uzavírka II/436 ul. Jabloňová, včetně křižovatky s ul. Zámecká u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ i pro BUS

16.11. – 20.11.2020 – částečná uzavírka III/4361 směr Žeravice

 


AKTUÁLNĚ:

27.11. – 4.12.2020 – úplná uzavírka II/436 ul. Pod Lipami a ul. Jabloňová mimo BUS – pokládka živičných povrchů. Spojům zmíněných linek bude umožněn průjezd úsekem stavby. Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.


 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. etapy

Linka 920510

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská a po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová na ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,škola – zpět na silnici II/436 a dále ve stávající trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola bude obousměrně přemístěna o cca 40 m do prostoru ul. Zámecká.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920510 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Linka 920513

Spoje obsluhující Čekyni:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská s obsluhou zastávek Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín a po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová na ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,škola – zpět na silnici II/436 a dále ve stávající trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola bude obousměrně přemístěna o cca 40 m do prostoru ul. Zámecká.

Zastávka Přerov,Žeravice,hřiště bude zavedena do výlukového jízdního řádu.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb.

 

Spoje neobsluhující Čekyni:

budou vedeny ve stávající trase s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb. 


V termínu 2A. etapy

Linka 920510 – bude obsluhovat  pouze dolní část Čekyně – Borošín:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská s obsluhou zastávek Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín a s odbočením vlevo po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová a dále ve stávající trase směr Penčice, dle platného JŘ.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Čekyně,dolní konec nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Čekyně,Borošín.

Zastávky Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín budou zavedeny do výlukového JŘ.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920510 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Linka 920513

Spoje obsluhující Čekyni:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ve stávající trase silnicí II/436 s obsluhou zastávek Přerov,Předmostí,Dům služeb; Přerov,Předmostí,škola; Přerov,Čekyně,škola a dále po objízdné trase v Čekyni s odbočením vlevo na ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami – s odbočením nad Čekyní vpravo na místní komunikaci „Nad Žernavou“ – s napojením na silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Na Návsi do zastávky Přerov,Žeravice,rest. a dále ve stávající trase směr Kokory, dle platného jízdního řádu. V opačném směru budou spoje vedeny ze silnice III/4363 Lapač – silnice I/55 – ul. Prostějovská, MČ Přerov-Předmostí – II/436 ul. Hranická, MČ Přerov-Předmostí – II/436 ul. Pod Lipami, Čekyně – ul. Zámecká, kde se otočí v prostoru u bývalé „Hospody Pod Zámkem“ – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami a dále směr Přerov.

Zastávka Přerov,Čekyně,dolní konec; Přerov,Čekyně,Borošín; Lhotka,most; Přerov,Žeravice,sídl. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920513 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Spoje neobsluhující Čekyni:

budou vedeny ve stávající trase s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb.


V termínu 2B. etapy

 Linka 920510 – bude obsluhovat  pouze dolní část Čekyně – Borošín:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Předmostí,Dům služeb vlevo po ul. Prostějovská a silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Čekyňská s obsluhou zastávek Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín a s odbočením vlevo po silnici II/436 Čekyně, ul. Jabloňová a dále ve stávající trase směr Penčice, dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Předmostí,škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Předmostí,Dům služeb.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Čekyně,dolní konec nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Čekyně,Borošín.

Zastávky Přerov,Žeravice,hřiště; Přerov,Žeravice,sídl.; Lhotka,most; Přerov,Čekyně,Borošín budou zavedeny do výlukového jízdního řádu.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920510 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Linka 920513

Spoje obsluhující Čekyni:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ve stávající trase silnicí II/436 s obsluhou zastávek Přerov,Předmostí,Dům služeb; Přerov,Předmostí,škola do Čekyně a dále po objízdné trase v Čekyni s odbočením vlevo na místní komunikaci, kde se otočí před současnou „Hospodou Pod Lipami“ a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,škola – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami – s odbočením nad Čekyní vpravo na místní komunikaci „Nad Žernavou“ – s napojením na silnici I/55 – dále po silnici III/4363 Lapač, ul. Lapač a Žeravice, ul. Pod Lapačem – III/4361 Žeravice, ul. Na Návsi do zastávky Přerov,Žeravice,rest. a dále ve stávající trase směr Kokory, dle platného jízdního řádu. V opačném směru budou spoje vedeny ze silnice III/4363 Lapač – silnice I/55 – ul. Prostějovská, MČ Přerov-Předmostí – II/436 ul. Hranická, MČ Přerov-Předmostí – II/436 ul. Pod Lipami, Čekyně – vlevo místní komunikace, kde se otočí v prostoru před současnou „Hospodou Pod Lipami“ a obslouží náhradní zastávku Přerov,Čekyně,škola – zpět na silnici II/436 ul. Pod Lipami a dále směr Přerov.

Zastávka Přerov,Čekyně,škola bude obousměrně přemístěna o cca 130 m zpět na místní komunikaci před „Hospodou Pod Lipami“ (stejně i pro linku MHD).

Zastávka Přerov,Čekyně,dolní konec; Přerov,Čekyně,Borošín; Lhotka,most; Přerov,Žeravice,sídl. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

U vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb v časech, kdy linka 920513 bude během této etapy nahrazovat linku MHD.

 

Spoje neobsluhující Čekyni:

budou vedeny ve stávající trase s tím, že u vybraných spojů bude rozšířena obsluha zastávek Přerov,Velká Dlážka a Přerov,Předmostí,Dům služeb.


V termínu částečné uzavírky silnice III/4361 směr Žeravice

 Uvedeným úsekem bude umožněn obousměrný průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Jelikož se jedná o vložený termín do 2A. etapy, autobusové zastávky budou obslouženy dle výše uvedeného.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.