Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/436 u obce Bochoř

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
23. 10. 2023 0:00 - 9. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/436 u obce Bochoř

Z důvodu napojení nové komunikace dojde k úplné uzavírce silnice II/436 u obce Bochoř.

Termín uzavírky: od 23. 10. 2023 do 9. 12. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920940 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ze stávající zastávky Přerov,Přer.stroj.hl.brána po silnici II/436 a následně obousměrnou objízdnou trasou III/0557 Lovešice (současný úsek úplné uzavírky – přeložka silnice II/436) – I/55 (okolo H. Moštěnice) – II/490 – III/4348 Říkovice – III/4348 ul. 9. května, ul. Náves, Vlkoš – II/436 ul. Kyselovská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou v úseku Přerov – Vlkoš vedeny přímo, mimo zastávku Přerov,Přer.stroj.hl.brána, obousměrnou objízdnou trasou v Přerově I/55M ul. Tovární – III/04721 ul. Tovární – I/55 okružní křižovatka – I/55 ul. Gen. Štefánika – I/55 (okolo H. Moštěnice) – II/490 – III/4348 Říkovice – III/4348 ul. 9. května, ul. Náves, Vlkoš – II/436 ul. Kyselovská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu. K přepravě mezi zastávkami Přerov,aut.st.Přerov,Přer.stroj.hl.brána budou cestující využívat spoje linky MHD Přerov č. 102.

Vybrané spoje budou po silnici II/436 provádět závlek s obsluhou nácestných zastávek v úseku obcí Vlkoš – Věžky – Bochoř a zpět.

 

Zastávka Přerov,Přer.stroj.hl.brána bude obsluhována pouze vybranými spoji této linky.

Zastávka Bochoř,Na Zábraní nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Bochoř,lázně nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále směr Vlkoš do prostoru točny u velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad k náhradnímu označníku, který bude obsluhován spoji v obou směrech.

Zastávka Bochoř,rozc.k lesu bude mimořádně obsluhována vybranými spoji této linky.

Zastávka Vlkoš,u kostela (směr Bochoř) bude obsluhována ve stávající poloze v prostoru autobusové točny. V opačném směru (směr Říkovice – Přerov) bude tato zastávka obsluhována v náhradní poloze na chodníku před prodejnou COOP u náhradního označníku.

Zastávky Bochoř,lázně (v přemístěné poloze); Bochoř,Včelín; Věžky,rozc.; Vlkoš,průmysl.areál nacházející se v úseku závleku, budou obsluhovány pouze vybranými spoji této linky.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedeným úsekem silnice II/436 je vedena i linka 771940 dopravce Z-Group bus a.s., která bude trasována dle výše uvedeného.


Spoje obou zmíněných linek se budou vzájemně doplňovat při zajištění dopravní obslužnosti obce Bochoř a Věžky.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 940