Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/435 ul. Střední Novosadská v Olomouci

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
27. 7. 2021 0:00 - 30. 7. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice II/435 ul. Střední Novosadská v Olomouci

Z důvodu opravy nástupišť dojde k úplné uzavírce silnice II/435 ul. Střední Novosadská v místě žel. přejezdu P7598 v Olomouci.

Termín uzavírky: od 27. 7. do 30. 7. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které po obsluze zastávky Olomouc,Ahold budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/435 – II/570 – ul. Šlechtitelů – III/03551 ul. Holická – ul. Babíčkova / v opačném směru okružní křižovatka u prodejny Renault – I/35 ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Olomouc,Za Poštou a dále ve svých trasách směr Tržnice dle platného jízdního řádu.

 

Spoj č. 3 bude předčasně ukončen v zastávce Olomouc,Kosmonautů. Zastávky Olomouc,FibichovaOlomouc,aut.nádr. nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

 

Spoj č. 44 bude náhradou začínat v zastávce Olomouc,Kosmonautů. Zastávka Olomouc,aut.nádr. nebude tímto spojem obsloužena bez náhrady.

Zastávka Olomouc,Ahold bude mimořádně obsluhována všemi spoji v obou směrech.

Zastávka Olomouc,Andělská nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Olomouc,Trnkova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce MHD Olomouc,Za Poštou.


Na dotčenou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Náhradní autobusová doprava (NAD)

Souběžně bude probíhat i výluka ČD na železniční trati č. 301 Nezamyslice – Olomouc v úseku Prostějov – Olomouc, kdy autobusy NAD budou náhradou obsluhovat stávající autobusové zastávky MHD Olomouc,Nové Sady (pouze ve směru do Prostějova; v opačném směru není po dobu uzavírky zmíněného žel. přejezdu umožněno odbavování této zastávky) a Olomouc,Slavonínská (v obou směrech).

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 500