Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/434 ul. Grymovská v Přerově, Kozlovicích

Změna v autobusové dopravě
3. 6. 2024 0:00 - 15. 10. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/434 ul. Grymovská v Přerově, Kozlovicích

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/434 ul. Grymovská v Přerově, místní části Kozlovice – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 3. 6. 2024 do 15. 10. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920515, 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1: 3. 6. 2024 – 31. 7. 2024 úplná uzavírka II/434 v úseku mezi křiž. s ul. Na Zábraní – Tučínská

Etapa 2: 15. 7. 2024 – 9. 9. 2024 (plánovaný termín, začne až po skončení etapy 1) úplná uzavírka II/434 v úseku mezi křiž. s ul. Tučínská – ul. Na Vrbovcích

Etapa 3: 26. 8. 2024 – 15. 10. 2024 (plánovaný termín, začne až po skončení etapy 2) úplná uzavírka II/434 v úseku křiž. s ul. Na Vrbovcích – konec obce směr Grymov

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 3. 6. 2024 – 31. 7. 2024 úplná uzavírka II/434 v úseku mezi křiž. s ul. Na Zábraní – Tučínská

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou v Kozlovicích odkloněny na obousměrnou objízdnou trasu z II/434 ul. Grymovská – ul. Na Zábraní – ul. Tučínská s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Přerov,Kozlovice,náves – zpět na II/434 ul. Grymovská a dále ve svých trasách směr Grymov / Radslavice dle platných jízdních řádů.

Ve zbylém úseku silnice II/434 ul. Grymovská (směr Grymov / Radslavice) bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek.

 

Zastávka Přerov,Kozlovice,náves nebude obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 160 m dále do ul. Tučínská k náhradním označníkům. 


Etapa 2: 15. 7. 2024 – 9. 9. 2024 (plánovaný termín, začne ž po skončení etapy 1) úplná uzavírka II/434 v úseku mezi křiž. s ul. Tučínská – ul. Na Vrbovcích

V průběhu této etapy nebudou spoje zmíněných linek zajišťovat obslužnost místní části Kozlovice. Obslužnost této části města Přerova budou zajišťovat pouze spoje linek MHD Přerov.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou v Přerově odkloněny na obousměrnou objízdnou trasu z II/434 ul. Dvořákova – ul. Kabelíkova – II/150 ul. Želatovská – III/01860 Želatovice – III/43714 Tučín – III/43414 Radslavice – II/434 ul. Přerovská (spoje linek 920518, 920522, 920523, 920930) a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů; případně (spoje linek 920515, 920518, 920523) po II/434 z Radslavic směr Kozlovice – III/43413 Grymov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Přerov,nem. (směr Kozlovice) nebude obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m zpět před křižovatku s ul. Kabelíkova do prostoru stejnojmenné zastávky MHD Přerov,nemocnice.

Zastávka Přerov,Kozlovice,náves nebude těmito linkami obousměrně obsluhována bez náhrady. 


Etapa 3: 26. 8. 2024 – 15. 10. 2024 (plánovaný termín, začne až po skončení etapy 2) úplná uzavírka II/434 v úseku křiž. s ul. Na Vrbovcích – konec obce směr Grymov

Spoje zmíněných linek budou trasovány stejně jako v průběhu termínu „Etapa 2“.


Na zmíněné linky budou v průběhu „Etapa 2 a 3 “ vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.