Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/433 v místě železničního podjezdu v obci Němčice nad Hanou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
23. 11. 2021 0:00 - 6. 12. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/433 v místě železničního podjezdu v obci Němčice nad Hanou

Z důvodu opravy mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/433 v místě železničního podjezdu v obci Němčice nad Hanou.

Termín uzavírky: od 23. 11. 2021 do 6. 12. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780933 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 4, 7, 8, 24, 29 zmíněné linky, které budou po obsloužení zastávky Němčice n.Hanou,nákup.stř. vedeny po silnici III/4335 ul. Dolní brána – ul. Horní brána, poté obousměrnou objízdnou trasou – II/433 ul. Šafaříkova – III/4335 ul. Havlíčkova – Víceměřice – Doloplazy – Dobromilice – III/36719 – s napojení zpět na II/433 směr Výšovice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Němčice n.Hanou,Novosady nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Ve výlukovém jízdním řádu zmíněné linky je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 933