Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/377 Žárovice – Drahany

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 4. 2024 0:00 - 9. 4. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/377 Žárovice - Drahany

Z důvodu konání ostrých střeleb VÚ 8660 Vyškov dojde k úplné uzavírce silnice II/377 Žárovice – Drahany včetně autobusové dopravy.

Termín uzavírky: 9. 4. 2024 (8:00 hod. – 15:00 hod.)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780431 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 5, 7, 9 a 16 zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Žárovic – III/37744 Hamry – III/37349 do Vícova a dále po silnici II/150 směr Protivanov a silnici III/37742 do Drahan.

Ostatní spoje budou vedeny ve stávajících trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka „Plumlov,Žárovice“ nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 30 m zpět ke stávajícímu označníku stejnojmenné zastávky v prostoru křižovatky směr Hamry.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně o 15 minut.