Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/377 Žárovice – Drahany

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
23. 6. 2022 0:00 - 23. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/377 Žárovice - Drahany

Z důvodu konání ostrých střeleb VÚ 8660 Vyškov bude úplně uzavřená silnice II/377 Žárovice – Drahany i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: 23. 6. 2022 (od 9:00 do 24:00 hod.)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780431 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 5, 7, 9, 14, 16, 19 a 22 zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Žárovic směr Hamry po silnicích III/37744 a III/37349 do Vícova a dále po silnici II/150 směr Protivanov a silnici III/37742 do Drahan.

Ostatní spoje budou vedeny ve stávající trase.

Zastávka „Plumlov, Žárovice“ bude pro tyto spoje přemístěna ke stávajícímu označníku cca 30 m zpět do prostoru křižovatky směr Hamry.