Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/377 v obci Niva

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 7. 2020 - 7. 8. 2020

Úplná uzavírka silnice II/377 v obci Niva

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/377 v obci Niva.

Termín uzavírky: od 1.7. do 7.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780431 a 780433 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/37742 – s odbočením (u obce Repechy) na místní komunikaci – po místní komunikaci do obce Niva – po III/37727 do zastávky Niva,čekárna, kde se otočí a stejnou trasou zpět na III/37742 a dále ve svých trasách.

Výše uvedenou objízdnou trasu budou využívat pouze vybrané spoje zmíněných linek, které zajistí obslužnost obce Niva. Ostatní spoje do obce zajíždět nebudou bez náhrady.

Zastávka Niva,čekárna (na straně čekárny) bude obsluhována v původní poloze pro oba směry. Před touto zastávkou bude probíhat i otáčení autobusů.

Zastávka Niva,čekárna (před domem č.p.60) nebude obsluhována.

Zastávka Niva,u mlýna nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Přesný výběr spojů, které zajistí dopravní obslužnost obce Niva po dobu úplné uzavírky, byl projednán s panem starostou.

 

Pozn. Uvedeným úsekem je vedena i linka 729232 dopravce ČAD Blansko a.s., která bude shodně vedena po výše uvedené objízdné trase dle výlukového jízdního řádu.