Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/369 v obci Vyšehoří

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
3. 7. 2023 0:00 - 16. 10. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/369 v obci Vyšehoří

Z důvodu výstavby obchvatu I/11 Postřelmov – Chromeč dojde k úplné uzavírce silnice II/369 v obci Vyšehoří.

Termín uzavírky: od 3. 7. 2023 do 16. 10. 2023 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930207, 931207, 932207, 932273, 932283, 932286 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 930206

Spoj č. 15 nebude provádět závlek do Vyšehoří.

Zastávka Vyšehoří,u kaple nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linky 930207, 931207, 932207

Vybrané spoje budou vedeny po obsluze zastávky Bludov,Nealko obousměrnou objízdnou trasou I/11 ul. Lázeňská – I/44 ul. 8. května – okružní křižovatka – III/0443 Postřelmov ul. Žerotínova – ul. Komenského – III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 a dále směr Zábřeh dle platných jízdních.

Vybrané spoje budou vedeny po obsluze zastávky Chromeč,náves vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/0444 Postřelmov – III/0443 – III/36918 Rovensko – II/369 Postřelmůvek – Vyšehoří, kde se otočí v prostoru u místní kaple, obslouží zastávku Vyšehoří,u kaple a budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny po obsluze zastávky Bludov,Nealko obousměrnou objízdnou trasou I/11 ul. Lázeňská – I/44 ul. 8. května – okružní křižovatka – III/0443 Postřelmov ul. Žerotínova – ul. Komenského – III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 Postřelmůvek – Vyšehoří, kde se otočí v prostoru u místní kaple, obslouží zastávku Vyšehoří,u kaple a budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny z I/11 obousměrnou objízdnou trasou III/0444 Chromeč – Postřelmov ul. Hradecká – III/0443 ul. Komenského – III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Spoj č. 1 linky 930207 bude veden z Bludova jednosměrnou objízdnou trasou po I/11 ul. Lázeňská – I/44 ul. 8. května – III/0443 ul. Komenského, kde se otočí v prostoru křižovatky s ul. 1. máje a obslouží zastávku Postřelmov,ObÚ . Poté bude pokračovat po III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 Postřelmůvek – Vyšehoří, kde se otočí v prostoru u místní kaple, obslouží zastávku Vyšehoří,u kaple a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 53 linky 932207 bude veden ze zastávky Vyšehoří,u kaple jednosměrnou objízdnou trasou II/369 Postřelmůvek – Rovensko – III/36918 Postřelmov, ul. Mírová – prof. Jursy  – III/0443 ul. Komenského – ul. Žerotínova a dále dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Vyšehoří,u kaple (směr Zábřeh) bude obsluhována pouze vybranými spoji pro oba směry Šumperk / Zábřeh.

Zastávka Vyšehoří,u kaple (směr Šumperk) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Zastávka Chromeč,náves bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Postřelmůvek,kaple bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Rovensko,rozc. bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Rovensko,rest. bude obsluhována vybranými spoji náhradou za Rovensko,rozc.

Zastávky Bludov,lázně bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Postřelmov,ObÚ bude obsluhována pouze spojem č. 1 linky 930207.

 

Linky 932273, 932283, 932286

Vybrané spoje se ve Vyšehoří otočí v prostoru u místní kaple, obslouží zastávku Vyšehoří,u kaple a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou II/369 Postřelmůvek – Rovensko – III/36918 Postřelmov, ul. Mírová – prof. Jursy – III/0443 ul. Komenského – III/0444 ul. Hradecká – Chromeč – I/11 a dále ve svých trasách směr Olšany dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny z I/11 obousměrnou objízdnou trasou III/0444 Chromeč – Postřelmov, ul. Hradecká – III/0443 ul. Komenského – III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny budou vedeny z I/11obousměrnou objízdnou trasou po MK na zastávku Chromeč,náves – poté III/0444 Chromeč – Postřelmov, ul. Hradecká – III/0443 ul. Komenského – III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny budou vedeny z I/11obousměrnou objízdnou trasou po MK na zastávku Chromeč,náves – poté III/0444 Chromeč – Postřelmov, ul. Hradecká – III/0443 ul. Komenského – III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 Postřelmůvek – Vyšehoří, kde se otočí v prostoru u místní kaple, obslouží zastávku Vyšehoří,u kaple a budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Spoj č. 15 linky 932286 bude veden ve své trase do Vyšehoří, kde bude předčasně ukončen.

Spoj č. 2 linky 932286 bude veden z I/11 jednosměrnou objízdnou trasou po MK do zastávky Chromeč,náves – III/0444 Postřelmov, ul. Hradecká – III/0443 ul. Komenského, kde se otočí v prostoru křižovatky s MK ul. 1. máje, obslouží náhradní zastávku Postřelmov,ObÚ a bude pokračovat po III/36918 ul. prof. Jursy – ul. Mírová – Rovensko – II/369 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Vyšehoří,u kaple (směr Zábřeh) bude obsluhována pouze vybranými spoji pro oba směry Šumperk / Zábřeh.

Zastávka Vyšehoří,u kaple (směr Šumperk) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Zastávka Chromeč,náves bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Postřelmůvek,kaple bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Rovensko,rozc. bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Rovensko,rest. bude obsluhována vybranými spoji náhradou za Rovensko,rozc.

Zastávky Postřelmov,lihovar, Postřelmov,ObÚ budou obsluhovány pouze spojem č. 2 linky 932286.

 

Na linky 930206, 930207, 931207, 932207, 932273, 932283, 932286 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 206Linka 207Linka 273Linka 283Linka 286