Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/367 ulice Padlých hrdinů ve městě Kojetín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2022 0:00 - 15. 7. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/367 ulice Padlých hrdinů ve městě Kojetín

Z důvodu výstavby okružních křižovatek dojde k úplné uzavírce silnice II/367 ulice Padlých hrdinů ve městě Kojetín.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2022 do 15. 7. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780931 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/367 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Kojetín,žel.st. – nám. Republiky – ul. Tyršova – III/43329 ul. Svatopluka Čecha – III/4335 ul. Vyškovská – III/43327 ul. Křenovská – Popůvky – I/47 do zastávky Bezměrov a dále ve své trase.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 771931 dopravce Z-Group bus a. s. a 823931 dopravce ARRIVA autobusy a. s., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 931