Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 6. 2021 0:00 - 20. 6. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci vozovky silnice D46 dojde k úplné uzavírce silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

Termín uzavírky: od (So) 19. 6. do (Ne) 20. 6. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická v úseku od okružní křižovatky s nájezdem na D46 x II/367 ul. Dolní – pod tělesem mostovky D46 – po okružní křižovatku s ul. Průmyslová x III/3674 ul. Kralická x II/367 ul. Kojetínská.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Svatoplukova s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA – II/150 ul. Vrahovická – žel. přejezd – ul. Průmyslová – okružní křižovatka II/367 ul. Kralická x ul. Kojetínská x III/3674 ul. Kralická a dále ve svých trasách.

Zastávka Prostějov,Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Svatoplukova DONA.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou by nemělo docházet k jejich zpoždění.