Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/366 ulice Zádvoří v Konici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
3. 7. 2023 0:00 - 15. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/366 ulice Zádvoří v Konici

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci komunikace a chodníků dojde k úplné uzavírce silnice II/366 ulice Zádvoří v Konici.

Termín uzavírky: od 3. 7. 2023 do 15. 9. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780437, 780438, 780439, 780440, 780443, 780444, 780447, 780448, 890301, 890305 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou fází:

Fáze 1: 3. 7. 2023 – 31. 8. 3. 9. 2023 úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří bez křižovatky s II/373

Fáze 2: 1. 9. 4. 9. 2023 – 15. 9. 2023 úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří včetně křižovatky s II/373 ul. Chmelnice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Fáze 1: 3. 7. 2023 – 3. 9. 2023 úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 780438, 780439, 780440, 780447, 780448, 890301, 890305, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Směr Budětsko, Přemyslovice, Pěnčín

Spoje linek 780438, 780439, 780440, 780448 budou vedeny ze zastávky Konice,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou po III/36628 ul. Karafiátova (v opačném směru II/366 ul. Vrchlického, Masarykovo nám.) – II/373 ul. Vrchlického – Březsko (v opačném směru po II/373 přes autobusovou točnu) – odbočení vpravo na místní komunikaci směr Michnov – po účelové komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny zpět na II/448 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Směr Ochoz, Bohuslavice, Hvozd, Kladky

Spoje linek 780440, 780447, 780448, 890301, 890305 budou vedeny ze zastávky Konice,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou po III/36628 ul. Karafiátova (v opačném směru II/366 ul. Vrchlického, Masarykovo nám.) – II/373 ul. Vrchlického – Březsko (v opačném směru po II/373 přes autobusovou točnu) – odbočení vpravo na místní komunikaci směr Michnov – po účelové komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny zpět na II/448 – III/4481 Ochoz a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Konice,stř.SÚS nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Budětsko,rozc.0.6 nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Březsko bude mimořádně obsluhována spojem č. 201 linky 780448.

 

Na linky 780438, 780439, 780440, 780447, 780448, 890301, 890305 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Fáze 2: 4. 9. 2023 – 15. 9. 2023 úplná uzavírka II/366 ul. Zádvoří včetně křižovatky s II/373 ul. Chmelnice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Směr Budětsko, Přemyslovice, Pěnčín

Spoje linek 780438, 780439, 780440, 780448 budou vedeny ze zastávky Konice,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou po III/36628 ul. Karafiátova (v opačném směru II/366 ul. Vrchlického, Masarykovo nám.) – II/373 ul. Vrchlického – Březsko (v opačném směru po II/373 přes autobusovou točnu) – odbočení vpravo na místní komunikaci směr Michnov – po účelové komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny zpět na II/448 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Směr Ochoz, Bohuslavice, Hvozd, Kladky

Spoje linek 780440, 780447, 780448, 890301, 890305 budou vedeny ze zastávky Konice,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou III/36628 ul. Karafiátova (v opačném směru II/366 ul. Vrchlického, Masarykovo nám.) – II/373 ul. Vrchlického – Březsko (v opačném směru po II/373 přes autobusovou točnu) – odbočení vpravo na místní komunikaci směr Michnov – po účelové komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny zpět na II/448 – III/4481 Ochoz a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Konice,stř.SÚS nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Budětsko,rozc.0.6 nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Březsko bude mimořádně obsluhována spojem č. 201 linky 780448.

 

Směr Kostelec na Hané, Brodek u Konice

Linka 780437

Spoje do Konice budou vedeny po silnici III/37349 ul. Chmelnice a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/373 ul. Staré Město – III/36621 ul. Na Příhonech – III/36620 ul. Jiráskova – okružní křižovatkou na II/366 ul. Husova – ul. Hřbitovní – ul. Vrchlického – Masarykovo nám. – ul. Švehlova do zastávky Konice aut.st.

Spoje z Konice budou vedeny ze zastávky Konice aut.st. po III/36628 ul. Karafiátova – II/366 Masarykovo nám. – ul. Kostelní – III/37349 ul. Chmelnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linky 780443, 780444

Spoje do Konice budou vedeny ze silnice II/373 ul. Bídov jednosměrnou objízdnou trasou III/36621 ul. Na Příhonech – III/36620 ul. Jiráskova – okružní křižovatkou na II/366 ul. Husova – ul. Hřbitovní – ul. Vrchlického – Masarykovo nám. – ul. Švehlova do zastávky Konice aut.st.

Spoje z Konice budou vedeny ze zastávky Konice aut.st. po III/36628 ul. Karafiátova – II/366 Masarykovo nám. – ul. Kostelní – III/37349 ul. Chmelnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Konice,U Štafů nebude obsluhována bez náhrady.

 

Na linky 780438, 780439, 780440, 780443, 780444, 780447, 780448, 890301, 890305 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 301Linka 305Linka 438Linka 439Linka 440Linka 443Linka 444Linka 447Linka 448