Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/366 ulice Vrchlického ve městě Konice

Změna v autobusové dopravě
17. 6. 2024 0:00 - 31. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/366 ulice Vrchlického ve městě Konice

Z důvodu stavebních prací na opravě vodovodu dojde k úplné uzavírce silnice II/366 ulice Vrchlického ve městě Konice.

Termín uzavírky: od 17. 6. 2024 do 31. 8. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780437, 780438, 780439, 780440, 780443, 780444, 780445, 780446, 780447, 780448, 890301, 890304, 890305 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek přijíždějících na zastávku Konice,aut.st., které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

  • ve směru od Skřípova, Šubířova, Dzbelu, Březska budou vedeny z II/366 ul. Hřbitovní objízdnou trasou III/36628 ul. Karafiátova – II/366 ul. Švehlova (v současném protisměru) do prostoru zastávky Konice,aut.st.,
  • ve směru od Runářova, Křemence, Budětska, Ochozu budou vedeny z II/366 ul. Švehlova objízdnou trasou II/366 ul. Švehlova (v současném protisměru) do prostoru zastávky Konice,aut.st.

Zastávka Konice,aut.st. bude obsluhována v původní poloze u stávajících označníků bez omezení.