Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/366 ul. Kostelecká v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
5. 10. 2020 - 29. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice II/366 ul. Kostelecká v Prostějově

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/366 ul. Kostelecká v Prostějově.

Termín uzavírky: od 5.10. do 29.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780401, 781441 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 780436, 780437, 780438, 780440, 780441 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojů zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/150 ul. Svatoplukova – II/150A ul. Svatoplukova, Vojáčkovo nám., Vápenice, Přikrylovo nám. – okružní křižovatka – II/366 ul. Kostelecká – ul. Fanderlíkova, kde obslouží náhradní zastávku Prostějov,Sladkovského – ul. Krapkova – ul. U Stadionu – II/366 okružní křižovatka ul. Kostelecká a dále ve svých trasách.

Zastávka Prostějov,Sladkovského nebude obousměrně obsluhována s náhradou v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křiž. s ul. Kostelecká (směr do Prostějov,aut.st.) a cca před domem č. p. 8 (směr od Prostějov,aut.st.).

Zastávka Prostějov,Kostelecká nebude linkou 780401 obousměrně obsluhována s náhradou v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křiž. s ul. Kostelecká (směr do Prostějov,aut.st.) a cca před domem č. p. 8 (směr od Prostějov,aut.st.).

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění cca do 5 minut.