Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/315 ulice Československé armády ve městě Zábřeh

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
16. 5. 2024 0:00 - 16. 5. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/315 ulice Československé armády ve městě Zábřeh

Z důvodu údržbových prací dojde k úplné uzavírce silnice II/315 ulice Československé armády v místě žel. přejezdu P6648 ve městě Zábřeh.

Termín uzavírky: dne 16. 5. 2024 od 6:00 hod. do 18:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930207, 930212, 930246, 930280, 932207, 932246, 932271, 932272, 932273, 932274, 932275, 932276, 932277, 932278, 932280, 932283, 932286, 932287, 932289, 933246, 933280, 936002 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linky 930207, 930212, 930246, 930280, 932207, 932246, 932271, 932273, 932274, 932276, 932277, 932280, 932283, 932286, 932287, 932289, 933246, 933280

Dotčené spoje budou vedeny z II/315 ul. náměstí Osvobození obousměrnou objízdnou trasou III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová – ul. Na Křtaltě – II/315 ul. Leštinská – III/31519 ul. Československé armády a dále dle platných jízdních řádů.

Zastávka Zábřeh,MEP (směr do centra – není obsluhována linkami 930246, 932246, 932271, 932273, 932280, 932283, 933246) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,Na Křtaltě.

Zastávka Zábřeh,MEP (směr z centra – není obsluhována linkami 930246, 932246, 932271, 932273, 932280, 932283, 933246) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,Na špici.

 

Linka 932272, 932275

Dotčené spoje budou vedeny z II/315 ul. náměstí Osvobození obousměrnou objízdnou trasou III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová – ul. Na Křtaltě – II/315 ul. Leštinská do zastávky Zábřeh,Na špici a dále dle platných jízdních řádů.

Dotčené spoje budou vedeny z II/315 ul. náměstí Osvobození obousměrnou objízdnou trasou III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová – ul. Na Křtaltě – II/315 ul. Leštinská – III/31519 ul. Československé armády a dále dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 932278

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Zábřeh,žel.st. po III/31519 ul. Československé armády a dále obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Leštinská – ul. Na Křtaltě – ul. Třešňová – III/31527 ul. Postřelmovská – II/315 náměstí Osvobození a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,MEP (směr do centra) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,Na Křtaltě.

Zastávka Zábřeh,MEP (směr z centra) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,Na špici.

Zastávka Zábřeh,ČSA (v obou směrech) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,nám.Osvobození.

 

Linka MAD 936002

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Zábřeh,žel.st. po III/31519 ul. Československé armády a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Leštinská – ul. Na Křtaltě – ul. Tunklova – II/315 ul. ČSA a dále dle platného jízdního řádu do zastávky Zábřeh,nám.Osvobození a dále objízdnou trasou III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová – ul. Na Křtaltě – II/315 ul. Leštinská – III/31519 ul. Československé armády a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,MEP (směr do centra) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,Na Křtaltě.

Zastávka Zábřeh,MEP (směr z centra) nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,Na špici.

Zastávka Zábřeh,ČSA nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 10 minut.