Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/315 Hoštejn – Kosov – Zábřeh – Leština

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 4. 2020 - 22. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice II/315 Hoštejn – Kosov – Zábřeh – Leština

Z důvodu rekonstrukce silnice a výstavby kanalizace v obci Leština dojde k úplné uzavírce silnice II/315 v úseku Hoštejn – Kosov – Zábřeh – Leština.

Termín uzavírky: od 2.4. do 30.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252, 936001 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

2.4. – 12.4.2020 – 1. fáze, 1. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křiž. s III/31529 – mimo BUS

13.4. – 30.6.2020 – 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křiž. s III/31529 a silnice II/315 Zábřeh – Leština – mimo BUS

       4.5. – 24.5.2020 1. úsek část A – úplná uzavírka včetně BUS (změna termínu – posun o 2 týdny)

     25.5. – 14.6.2020 1. úsek část B – úplná uzavírka včetně BUS

     12.6. –   5.7.2020 2. úsek úplná uzavírka včetně BUS 

6.7. –   9.8.2020 – 3. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS 

10.8. – 13.9.2020 – 4. fáze, 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. sIII/31529 po Zábřeh, II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem v Zábřehu a II/315 v obci Leština – mimo BUS

z toho:  10.8. – 25.8.2020 5. úsek – úplná uzavírka včetně i mimo BUS (změna termínu 5. úseku)

             31.8. – 13.9.2020 4., 6. úsek – úplná uzavírka včetně BUS

            10.9.2020, od 8:00 do 13:00 hod. – úplná uzavírka křižovatky v Růžovém Údolí včetně BUS

14.9. – 30.9.2020 – 5. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 2.4. – 12.4.2020 – 1. fáze, 1. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křiž. s III/31529 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojů zmíněné linky 932277 po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.


V termínu 13.4. – 30.6.2020 – 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křižovatku s III/31529 a silnice II/315 Zábřeh – Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932275, 932277, 932289) po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

4.5. – 24.5.2020 2. fáze, 1. úsek část A (Hoštejn, most přes ř. Březná – Kosov, hřbitov) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 932277, které budou ukončeny případně budou začínat v prostoru náhradní zastávky u hřbitova v Kosově. Spojení Zábřeh – Hoštejn bude zajištěno vybranými spoji, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – III/31519 Skalička – III/31536 Jestřebí – III/31534 Dolní Bušínov – III/31518 Hynčina, Popelák – II/315 náhradní zastávka u mostu Hoštejn.

Zastávky Kosov,rest. nebude obsluhována s náhradou v prostoru u hřbitova u náhradního označníku.

Zastávky Kosov,ZD a Hoštejn,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hoštejn,pila nebude obsluhována s náhradou v prostoru u mostu přes ř. Březná u náhradního označníku.

V důsledku vypracování výlukového jízdního řádu linky 932277 je nutné upravit i některé spoje linky 932276, na kterou bude také vypracovaný výlukový jízdní řád. Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

 

25.5. – 14.6.2020 2. fáze, 1. úsek část B (Kosov, hřbitov – křižovatka s III/31529 Růžové Údolí) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 932277, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – III/31519 Skalička – III/31536 Jestřebí – III/31534 Dolní Bušínov – III/31518 Hynčina, Popelák – II/315 Hoštejn – II/315 Kosov.

Zastávky Zábřeh,Pivonín,rozc.; Zábřeh,Růžové údolí; Zábřeh,rozc.Kouty; Zábřeh,Sušilova-škola nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány.

V důsledku vypracování výlukového jízdního řádu linky 932277 je nutné upravit i některé spoje linky 932276, na kterou bude také vypracovaný výlukový jízdní řád. Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

 

12.6. – 5.7.2020 2. fáze, 2. úsek (okružní křižovatka ul. Leštinská Zábřeh – křiž. s ul. Profesora Sklenáře v Leštině) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930212, 932271, 932272, 932275, 932289), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – II/315 – okružní křižovatka – I/44 ul. Lesnická – III/31527 ul. Postřelmovská – III/3701 ul. Lesnická – Lesnice – II/370 Leština – II/315 a dále ve svých trasách.

Zastávky Zábřeh,čistírna; Leština,u mostu nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Všechny spoje linky 932271 a spoje č. 13, 15, 19 linky 932275 zastaví v úseku Zábřeh – Leština i v zastávce Lesnice,náves.

Spoj č. 11 linky 932289 zastaví v zastávce Lesnice,náves po obsloužení Leštiny.

Přestupní vazby v relaci Zábřeh – Leština – Brníčko / Kolšov – Šumperk mezi linkami jezdícími směr / ze směru Zábřeh a linkou 930203 se přesouvají z Leštiny do zastávky Lesnice,náves.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut.


V termínu 6.7. – 9.8.2020 – 3. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


V termínu 10.8. – 13.9.2020 – 4. fáze, 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh, II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem v Zábřehu a II/315 v obci Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


Z důvodu betonování mostovky nového mostu v Růžovém Údolí dne 13.8.2020 od 8:00 do 12:00 hod. (4. fáze, 4. úsek) bude úplná uzavírka včetně BUS v úseku Kosov – křižovatka se silnicí III/31529 směr Drozdov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 932277 (konkrétně spoje č. 7, 9, 12), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – III/31519 Skalička – III/31536 Jestřebí – III/31534 Dolní Bušínov – III/31518 Hynčina, Popelák – II/315 Hoštejn – II/315 Kosov do zastávky Kosov,rest.

Zastávky Zábřeh,Pivonín,rozc.; Zábřeh,Růžové údolí; Zábřeh,rozc.Kouty; Zábřeh,Sušilova-škola nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány.

Podrobnosti jsou uvedeny v Přepravním opatření dopravce, viz níže pod článkem.


31.8. – 13.9.2020 4. fáze, 4. úsek (od křiž. s III/31529 po Zábřeh) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (932274, 932277, 932278, 932287), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – II/315 – II/369 ul. Dvorská, Zábřeh – II/368 Rovensko – III/31532 Svébohov – Václavov – (linky 932277 a 932278) na II/315 a dále ve svých trasách.

Zastávka Zábřeh,Sušilova-škola nebude těmito linkami obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,rozc.Kouty nebude obsluhována bez náhrady.

Zástávka Zábřeh,Růžové údolí nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,Václavov,kult.dům , která bude obsluhována linkami 932277 a 932278.

Na linky 932274 a 932287 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.


AKTUÁLNĚ:

Z důvodu pokládky obrusné asfaltové vrstvy bude v Růžovém údolí neprůjezdná křižovatka silnice II/315 ve směrech Václavov / Hoštejn / Drozdov.

Termín uzavírky: dne 10. 9. 2020, od 8:00 do 13:00 hod.

Autobusy linky 932277, spoje č. 7, 9 a 12 budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Zábřeh,aut.st. dále po ul. Valová, silnice II/315, ul. nám. Osvobození, Československé armády, sil. III/31519 na Skaličku, Jestřebí, sil. III/31536, sil. III/31534, Dolní Bušínov, Hynčina, sil. III/31518, Hynčina, Popelák, sil. II/315, Hoštejn a do Kosova do zastávky Kosov,rest. Objížďka je obousměrná.

Zastávka Zábřeh,Václavov,kult.dům nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Na lince 932278, spoj č. 5, bude vedený ze zastávky Zábřeh,Václavov,kult.dům zpět do Svébohova, po sil. II/368 do Jedlí, po sil. III/31529 do Drozdova do zastávky Drozdov, viz Přepravní opatření níže.


10.8. – 25.8.2020 4. fáze, 5. úsek (od křiž. s ul. Profesora Sklenáře v Leštině po konec obce Leština směr Vitošov)  – úplná uzavírka včetně i mimo BUS

V souvislosti s postupem stavebních prací bude po domluvě se stavbou umožněn po určitou dobu průjezd obcí Leština ze zastávky Leština,ObÚ ve směrech Vitošov a Lesnice. 

Na základě jednání se zhotovitelskou společností došlo k úpravě možnosti průjezdů autobusů přes úsek stavby v Leštině, jelikož se jedná o nejkomplikovanější dopravní uzel v úseku stavby II/315:

Stavební práce budou vždy začínat v Leštině od hřbitova (směr od Vitošova) přes náměstí a dále na Zábřeh. (frézování, recyklace i pokládka živice)

Níže uvedené se týká úseku v Leštině od hřbitova po křižovatku na Lesnici – včetně prostoru křižovatky (ul. Komenského x 7. května), aby autobusy mohly projíždět co nejdříve ve směrech Lesnice – Leština ObÚ – Vitošov:

  • 10.8. – frézování – BUSy můžou projet s opatrností okolo frézy
  • 11.8 – 14.8. – recyklace vozovky + vytvrzení – BUSy nemůžou projet – pojedou objízdnými trasami, viz níže
  • 15.8. – 16.8.víkend BUSy můžou projet od ObÚ v Leštině směr Lesnice / Vitošov.
  • 17.8. – 21.8. – pokládka živice včetně finálního obrusu  – BUSy nemůžou projet – pojedou objízdnými trasami, viz níže
  • od 22.8.BUSy můžou projet po novém obrusu od ObÚ v Leštině směr Lesnice / Vitošov. Bude probíhat pokládka finálního obrusu na ul. 7. května od křižovatky na Lesnici po konec úseku u zastávky Leština,u mostu (směr Zábřeh)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dochází k prodloužení úplné uzavírky, kdy autobusy nebudou moci projet Leštinou ze zastávky Leština,ObÚ ve směrech Vitošov a Lesnice, a to do 21.8.2020!

Směr Leština ObÚ – Zábřeh budou linky vedeny (již od 10.8.!) objízdnou trasou po místních komunikacích (ul. Boxanka – Potoční – Družstevní), jak je uvedeno níže.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle výlukových jízdních řádů linek 930212, 932271, 932272, 932275 a 932289. V důsledku vypracování výlukových jízdních řádů linky budou některé navazující spoje o cca 10 minut zpožděné a spoje č. 101 a 102 linky 932246 budou zrušeny. Platnost níže uvedených výlukových jízdních řádů se tímto prodlužuje do 21.8.2020!

 

V termínu, kdy úsekem od křiž. s ul. Profesora Sklenáře / Okružní po křiž. s II/370 v Leštině nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek (930212, 932271, 932272, 932275, 932289), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Leštině z II/315 ul. 7. května – MK ul. Okružní – ul. Boxanka – ul. Potoční – ul. Družstevní do zastávky Leština,ObÚ a dále ve svých trasách.

Zastávka Leština,u mostu směr Zábřeh bude přesunuta cca o 20 m do ul. Okružní, dle návrhu žadatele.

 

V termínu, kdy úsekem od křiž. s ul. Profesora Sklenáře / Okružní po křiž. s II/370, včetně křižovatky po konec obce směr Vitošov nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek (930203, 930212, 932271, 932272, 932275, 932289), které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Lesnice budou vedeny po II/370 na okraj obce Leština s odbočením do ul. Františka Adámka, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Leština,ObÚ před domem č.p.400 dle návrhu žadatele. Zpět po II/370 Lesnice – III/3701 Lesnice – I/44 ul. Lesnická, Zábřeh– okružní křižovatka – I/44 ul. Olomoucká – MK ul. Olomoucká – III/31519 ul. Československé armády – II/315.

Zastávka Leština,ObÚ bude pro tyto spoje přesunuta do ul. Františka Adámka před dům č.p.400.

Zastávky Leština,u mostu; Zábřeh,čistírna nebudou těmito spoji obsluhovány.

Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Vitošova / Hrabové budou vedeny pouze do zastávky Hrabová,Vitošov nebo Hrabová, kde se otočí a budou vedeny po obousměrné objízdné trase z II/315 – III/31540 Bohuslavice – III/31541 Lukavice – I/44 Roudníky – a po I/44 do Zábřehu.

Vybrané spoje linek 932289 a 932275 budou vedeny po obousměrné objízdné trase z II/315 – III/31541 Bohuslavice – III/31541 Lukavice – I/44 Roudníky – a po I/44 do Zábřehu. Spoje linky 932275 obslouží zastávku Bohuslavice,kaple ve směru do Dubicka a Hrabové pro výstup cestujících.

Zastávky Leština,ObÚ; Leština,u mostu; Leština,čistírna nebudou vybranými spoji obsluhovány. Spoje linek 932272 a 932275, které budou pokračovat ve směru od Vitošova / Hrabové do Leštiny, budou obsluhovat zastávku Zábřeh,žel.st. pro výstup cestujících.

Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Zábřehu budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Leštině z II/315 ul. 7. května – MK ul. Okružní – ul. Boxana – ul. Potoční – ul. Družstevní do zastávky Leština,ObÚ a zpět.

Zastávka Leština,u mostu směr Zábřeh bude přesunuta cca o 20 m do ul. Okružní, dle návrhu žadatele.

 

31.8. – 13.9.2020 4. fáze, 6. úsek (ul. Leštinská Zábřeh po kruhový objezd) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930212, 932271, 932272, 932275, 932289), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Zábřehu – II/315 – III/31519 ul. Československé armády – MK ul. Olomoucká – I/44 ul. Olomoucká – okružní křižovatka – II/315 ul. Leštinská a dále ve svých trasách.

Linka MHD 936001 bude vedena po obousměrné objízdné trase v Zábřehu III/31519 ul. Československé armády – ul. Tunklova – ul. Třešňová do zastávky Zábřeh,Třešňová a dále ve své trase.

Zastávka Zábřeh,Na Křtaltě nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,MEP.

Zastávka Zábřeh,Na špici nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,MEP.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.

V souvislosti s uvedenou rekonstrukcí vozovky silnice II/315 ul. Leštinská v Zábřehu dojde od 14.9. do 22.10.2020 i k předláždění autobusového zálivu v zastávce Zábřeh,Na špici směr Leština, která bude přemístěna o cca 20 m vpřed na chodník k přenosnému označníku, viz situační schéma pod článkem.


V termínu 14.9. – 30.9.2020 – 5. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.