Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/315 Hoštejn – Kosov – Zábřeh – Leština

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 4. 2020 - 30. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice II/315 Hoštejn – Kosov – Zábřeh – Leština

Z důvodu rekonstrukce silnice a výstavby kanalizace v obci Leština dojde k úplné uzavírce silnice II/315 v úseku Hoštejn – Kosov – Zábřeh – Leština.

Termín uzavírky: od 2.4. do 30.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252, 936001 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

2.4. – 12.4.2020 – 1. fáze, 1. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křiž. s III/31529 – mimo BUS

13.4. – 30.6.2020 – 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křiž. s III/31529 a silnice II/315 Zábřeh – Leština – mimo BUS

       4.5. – 24.5.2020 1. úsek část A – úplná uzavírka včetně BUS (změna termínu – posun o 2 týdny)

     25.5. – 14.6.2020 1. úsek část B – úplná uzavírka včetně BUS

     12.6. –   5.7.2020 2. úsek úplná uzavírka včetně BUS 

6.7. –   9.8.2020 – 3. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS 

10.8. – 13.9.2020 – 4. fáze, 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. sIII/31529 po Zábřeh, II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem v Zábřehu a II/315 v obci Leština – mimo BUS

            31.8. – 13.9.2020 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka včetně BUS

14.9. – 30.9.2020 – 5. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 2.4. – 12.4.2020 – 1. fáze, 1. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křiž. s III/31529 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojů zmíněné linky 932277 po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.


V termínu 13.4. – 30.6.2020 – 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek – úplná uzavírka II/315 od obce Hoštejn po křižovatku s III/31529 a silnice II/315 Zábřeh – Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932275, 932277, 932289) po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

4.5. – 24.5.2020 2. fáze, 1. úsek část A (Hoštejn, most přes ř. Březná – Kosov, hřbitov) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 932277, které budou ukončeny případně budou začínat v prostoru náhradní zastávky u hřbitova v Kosově. Spojení Zábřeh – Hoštejn bude zajištěno vybranými spoji, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – III/31519 Skalička – III/31536 Jestřebí – III/31534 Dolní Bušínov – III/31518 Hynčina, Popelák – II/315 náhradní zastávka u mostu Hoštejn.

Zastávky Kosov,rest. nebude obsluhována s náhradou v prostoru u hřbitova u náhradního označníku.

Zastávky Kosov,ZD a Hoštejn,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hoštejn,pila nebude obsluhována s náhradou v prostoru u mostu přes ř. Březná u náhradního označníku.

V důsledku vypracování výlukového jízdního řádu linky 932277 je nutné upravit i některé spoje linky 932276, na kterou bude také vypracovaný výlukový jízdní řád. Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

 

25.5. – 14.6.2020 2. fáze, 1. úsek část B (Kosov, hřbitov – křižovatka s III/31529 Růžové Údolí) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 932277, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – III/31519 Skalička – III/31536 Jestřebí – III/31534 Dolní Bušínov – III/31518 Hynčina, Popelák – II/315 Hoštejn – II/315 Kosov.

Zastávky Zábřeh,Pivonín,rozc.; Zábřeh,Růžové údolí; Zábřeh,rozc.Kouty; Zábřeh,Sušilova-škola nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány.

V důsledku vypracování výlukového jízdního řádu linky 932277 je nutné upravit i některé spoje linky 932276, na kterou bude také vypracovaný výlukový jízdní řád. Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

 

12.6. – 5.7.2020 2. fáze, 2. úsek (okružní křižovatka ul. Leštinská Zábřeh – křiž. s ul. Profesora Sklenáře v Leštině) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930212, 932271, 932272, 932275, 932289), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – II/315 – okružní křižovatka – I/44 ul. Lesnická – III/31527 ul. Postřelmovská – III/3701 ul. Lesnická – Lesnice – II/370 Leština – II/315 a dále ve svých trasách.

Zastávky Zábřeh,čistírna; Leština,u mostu nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Všechny spoje linky 932271 a spoje č. 13, 15, 19 linky 932275 zastaví v úseku Zábřeh – Leština i v zastávce Lesnice,náves.

Spoj č. 11 linky 932289 zastaví v zastávce Lesnice,náves po obsloužení Leštiny.

Přestupní vazby v relaci Zábřeh – Leština – Brníčko / Kolšov – Šumperk mezi linkami jezdícími směr / ze směru Zábřeh a linkou 930203 se přesouvají z Leštiny do zastávky Lesnice,náves.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut.


V termínu 6.7. – 9.8.2020 – 3. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


V termínu 10.8. – 13.9.2020 – 4. fáze, 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh, II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem v Zábřehu a II/315 v obci Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

31.8. – 13.9.2020 4. fáze, 4. úsek (od křiž. s III/31529 po Zábřeh) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (932274, 932277, 932278, 932287), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu – II/315 – II/369 ul. Dvorská, Zábřeh – II/368 Rovensko – III/31532 Svébohov – Václavov – (linky 932277 a 932278) na II/315 a dále ve svých trasách.

Zastávka Zábřeh,Sušilova-škola nebude těmito linkami obsluhována bez náhrady.

Zastávky Zábřeh,rozc.Kouty; Zábřeh,Růžové údolí nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

31.8. – 13.9.2020 4. fáze, 5. úsek (od křiž. s ul. Profesora Sklenáře v Leštině po konec obce Leština směr Vitošov)  – úplná uzavírka včetně BUS

V souvislosti s postupem stavebních prací bude po domluvě se stavbou umožněn po určitou dobu průjezd obcí Leština ze zastávky Leština,ObÚ ve směrech Vitošov a Lesnice. Přesný termín bude oznámen stavbou nejméně 5 pracovní dní předem a dopravcem zveřejněn pro cestující formou „Přepravního opatření“.

V termínu, kdy úsekem od křiž. s ul. Profesora Sklenáře / Okružní po křiž. s II/370 v Leštině nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930212, 932271, 932272, 932275, 932289), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Leštině z II/315 ul. 7. května – MK ul. Okružní – ul. Boxana – ul. Potoční – ul. Družstevní do zastávky Leština,ObÚ a dále ve svých trasách.

Zastávka Leština,u mostu směr Zábřeh bude přesunuta cca o 20 m do ul. Okružní.

 

V termínu, kdy úsekem od křiž. s ul. Profesora Sklenáře / Okružní po křiž. s II/370, včetně křižovatky po konec obce směr Vitošov nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932275, 932289, 933252), které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Lesnice budou vedeny po II/370 na okraj obce Leština s odbočením do ul. Františka Adámka, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Leština,ObÚ před domem č.p.400. Zpět po II/370 Lesnice – III/3701 Lesnice – I/44 ul. Lesnická, Zábřeh– okružní křižovatka – I/44 ul. Olomoucká – MK ul. Olomoucká – III/31519 ul. Československé armády – II/315.

Zastávka Leština,ObÚ bude pro tyto spoje přesunuta do ul. Františka Adámka před dům č.p.400.

Zastávky Leština,u mostu; Zábřeh,čistírna nebudou těmito spoji obsluhovány.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut.

 

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Vitošova / Hrabové budou vedeny pouze do zastávky Hrabová,Vitošov nebo Hrabová, kde se otočí a budou vedeny po obousměrné objízdné trase z II/315 – III/31540 Bohuslavice – III/31541 Lukavice – I/44 Roudníky – a po I/44 do Zábřehu.

Zastávky Leština,ObÚ; Leština,u mostu; Leština,čistírna nebudou těmito spoji obsluhovány.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut.

 

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Zábřehu budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Leštině z II/315 ul. 7. května – MK ul. Okružní – ul. Boxana – ul. Potoční – ul. Družstevní do zastávky Leština,ObÚ a zpět.

Zastávka Leština,u mostu směr Zábřeh bude přesunuta cca o 20 m do ul. Okružní, dle návrhu žadatele.

 

31.8. – 13.9.2020 4. fáze, 6. úsek (ul. Leštinská Zábřeh po kruhový objezd) – úplná uzavírka včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930212, 932271, 932272, 932275, 932289), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Zábřehu – II/315 – III/31519 ul. Československé armády – MK ul. Olomoucká – I/44 ul. Olomoucká – okružní křižovatka – II/315 ul. Leštinská a dále ve svých trasách.

Linka MHD 936001 bude vedena po obousměrné objízdné trase v Zábřehu III/31519 ul. Československé armády – ul. Tunklova – ul. Třešňová do zastávky Zábřeh,Třešňová a dále ve své trase.

Zastávka Zábřeh,Na Křtaltě nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,MEP.

Zastávka Zábřeh,Na špici nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,MEP.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.


V termínu 14.9. – 30.9.2020 – 5. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka II/315 od křiž. s III/31529 po Zábřeh a II/315 v obci Leština – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.