Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 v úseku Prostějov – Dub n. M.

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 10. 2020 - 18. 12. 2020

Úplná uzavírka silnice II/150 v úseku Prostějov – Dub n. M.

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/150 mezi městem Prostějovem a městysem Dubem n. M.

Termín uzavírky: od 12.10. do 18.12.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780403, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice II/150 od křiž. s III/3679 u obce Čechůvky po křiž. s III/4344 u obce Hrdibořice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po celou dobu stavby. V úseku silnice II/150 od křiž. s III/4344 (Hrdibořice / Biskupice) po konec stavebního úseku silnice II/150 směr Dub n. M. včetně přejíždění křižovatky směr Hrdibořice nebo Biskupice bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek v termínu od 12.10 do 1.11.2020 (předpoklad – bude upřesněn).

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována po celou dobu stavby s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

Zastávka Hrdibořice,vodárna se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta k náhradnímu označníku v blízkosti domu č. p. 47.

 

Linka 780400

dotčené spoje budou v Hrdibořicích vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Hrdibořice,čekárna dále po III/4344 Biskupice s obsluhou stávající zastávky Biskupice – III/4344, III/4343 ul. Biskupická, Kralice n. H. – v Kralicích n. H. dále po III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. – III/3677 ul. Olomoucká – III/3679 ul. Čechůvská – s napojením na II/150 a dále ve svých trasách směr Čechůvky a Prostějov.

Spoj č. 546 bude navíc v Kralicích n. H. obsluhovat stávající zastávku Kralice na Hané,ObÚ náhradou za zrušenou zastávku Kralice na Hané,hřbitov.

 

Linky 780403 a 920403

dotčené spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Kralicích n. H. z III/3679 ul. Čechůvská – vpravo III/3677 ul. Olomoucká – vlevo III/4342 Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ, ul. Hlavní třída, Vítova – III/4343 ul. Biskupická – III/4344 Biskupice s obsluhou stávající zastávky Biskupice – po III/4344 Hrdibořice, kde se otočí v křižovatce „u křížku“ a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět po III/4344 s napojením na II/150 a dále ve svých trasách směr Dub. n. M.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta k náhradnímu označníku v blízkosti domu č. p. 47.

Zastávka Hrdibořice,vodárna se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

 Spoj č. 9 linky 780403 bude vedený po objízdné trase v Kralicích n. H. z III/3679 ul. Čechůvská – vpravo III/3677 ul. Olomoucká – vlevo III/4342 Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ, ul. Hlavní třída, Vítova – III/4343 ul. Biskupická – III/4344 Biskupice, kde se otočí a obslouží stávající zastávku Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 a III/4343 Kralice n. H. – III/4342 Hrubčice a dále směr Tovačov.

Zastávka Hrdibořice nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

 

Linka 780405 (pouze spoj č. 4)

bude vedený po objízdné trase od hasičárny v Klopotovicích po III/43516 – vlevo II/435 Dub n. M. – vpravo II150 – vpravo III/4344 Hrdibořice, kde se otočí v křižovatce „u křížku“ a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět po III/4344 Biskupice s obsluhou stávající zastávky Biskupice a dále po III/4344, III/4343 ul. Biskupická, Kralice n. H. – III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ – III/3677 ul. U lázní a dále ve své trase směr Prostějov.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta k náhradnímu označníku v blízkosti domu č. p. 47.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukový jízdní řád linky 780405 je navíc ovlivněn souběžnou uzavírkou silnice II/435 v Tovačově, Anníně, více informací naleznete zde.


Z toho v termínu od 2.11.2020 do (předpoklad po dobu 3 dnů)

V úseku silnice II/150 od křiž. s III/4344 (Hrdibořice / Biskupice) po konec stavebního úseku silnice II/150 směr Dub n. M. včetně přejíždění křižovatky směr Hrdibořice nebo Biskupice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek.

 

Linka 780400

dotčené spoje budou oproti výlukovému jízdnímu řádu v Hrdibořicích odkloněny na jinou obousměrnou objízdnou trasu, něž je uvedenou výše. Po obsloužení zastávky Hrdibořice,čekárna se otočí v křižovatce „u křížku“, mimo obsluhu obce Biskupice – zpět po III/4354 Štětovice, Vrbátky – vlevo III/4357 Vrahovicemimo obsluhu obce Vrahovice – s na pojením na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov.

Spoje nebudou obsluhovat zastávky Biskupice a Prostějov,Čechůvky bez náhrady.

Spoj č. 546 nebude navíc v Kralicích n. H. obsluhovat stávající zastávku Kralice na Hané,ObÚ.

 

Linky 780403 a 920403

dotčené spoje budou oproti výlukovému jízdnímu řádu odkloněny na obousměrnou objízdnou trasu v Biskupicích, kde se otočí, ze zastávky Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 Biskupice, Klopotovice – vlevo III/43516 – vlevo II/435 Dub n. M. – vpravo zpět na II/150 a dále ve svých trasách.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hrdibořice,vodárna se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

Spoj č. 9 linky 780403 bude vedený po stejné objízdné trase v Kralicích n. H. z III/3679 ul. Čechůvská – vpravo III/3677 ul. Olomoucká – vlevo III/4342 Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ, ul. Hlavní třída, Vítova – III/4343 ul. Biskupická – III/4344 Biskupice, kde se otočí a obslouží stávající zastávku Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 Klopotovice a dále směr Tovačov.

Zastávka Hrdibořice nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

 

Linka 780405 (pouze spoj č. 4)

bude oproti výlukovému jízdnímu řádu odkloněný na objízdnou trasu v Biskupicích po otočení, ze zastávky Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 Biskupice – III/4343 ul. Biskupická, Kralice n. H. – III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ – III/3677 ul. U lázní a dále ve své trase směr Prostějov.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.