Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 v úseku Prostějov – Dub n. M.

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 10. 2020 0:00 - 18. 12. 2020 0:00

Úplná uzavírka silnice II/150 v úseku Prostějov – Dub n. M.

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/150 mezi městem Prostějovem a městysem Dubem n. M.

Termín uzavírky: od 12.10. do 18.12.2020 12.12.2020 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780403, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice II/150 od křiž. s III/3679 u obce Čechůvky po křiž. s III/4344 u obce Hrdibořice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po celou dobu stavby. V úseku silnice II/150 od křiž. s III/4344 (Hrdibořice / Biskupice) po konec stavebního úseku silnice II/150 směr Dub n. M. včetně přejíždění křižovatky směr Hrdibořice nebo Biskupice bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek v termínu od 12.10 do 1.11.2020 (předpoklad – bude upřesněn).

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována po celou dobu stavby s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

Zastávka Hrdibořice,vodárna se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta k náhradnímu označníku v blízkosti domu č. p. 47.

 

Linka 780400

dotčené spoje budou v Hrdibořicích vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Hrdibořice,čekárna dále po III/4344 Biskupice s obsluhou stávající zastávky Biskupice – III/4344, III/4343 ul. Biskupická, Kralice n. H. – v Kralicích n. H. dále po III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. – III/3677 ul. Olomoucká – III/3679 ul. Čechůvská – s napojením na II/150 a dále ve svých trasách směr Čechůvky a Prostějov.

Spoj č. 546 bude navíc v Kralicích n. H. obsluhovat stávající zastávku Kralice na Hané,ObÚ náhradou za zrušenou zastávku Kralice na Hané,hřbitov.

 

Linky 780403 a 920403

dotčené spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Kralicích n. H. z III/3679 ul. Čechůvská – vpravo III/3677 ul. Olomoucká – vlevo III/4342 Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ, ul. Hlavní třída, Vítova – III/4343 ul. Biskupická – III/4344 Biskupice s obsluhou stávající zastávky Biskupice – po III/4344 Hrdibořice, kde se otočí v křižovatce „u křížku“ a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět po III/4344 s napojením na II/150 a dále ve svých trasách směr Dub. n. M.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta k náhradnímu označníku v blízkosti domu č. p. 47.

Zastávka Hrdibořice,vodárna se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

Spoj č. 9 linky 780403 bude vedený po objízdné trase v Kralicích n. H. z III/3679 ul. Čechůvská – vpravo III/3677 ul. Olomoucká – vlevo III/4342 Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ, ul. Hlavní třída, Vítova – III/4343 ul. Biskupická – III/4344 Biskupice, kde se otočí a obslouží stávající zastávku Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 a III/4343 Kralice n. H. – III/4342 Hrubčice a dále směr Tovačov.

Zastávka Hrdibořice nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

 

Linka 780405 (pouze spoj č. 4)

bude vedený po objízdné trase od hasičárny v Klopotovicích po III/43516 – vlevo II/435 Dub n. M. – vpravo II150 – vpravo III/4344 Hrdibořice, kde se otočí v křižovatce „u křížku“ a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět po III/4344 Biskupice s obsluhou stávající zastávky Biskupice a dále po III/4344, III/4343 ul. Biskupická, Kralice n. H. – III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ – III/3677 ul. U lázní a dále ve své trase směr Prostějov.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přesunuta k náhradnímu označníku v blízkosti domu č. p. 47.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Z toho v předpokládaných termínech (podle postupu stavebních prací – pokládka finální obrusné vrstvy):

Od pondělí 23.11.2020 (od 9:00 hod.) do čtvrtku 26.11.2020 (do 23:59 hod.) bude uzavřená křižovatka II/150 ve všech směrech Hrdibořice / Biskupice / Dub n. M.

Od pátku 27.11.2020 (od 00:00 hod.) bude autobusů opět umožněn průjezd přes II/150 ve všech směrech Hrdibořice / Biskupice / Dub n. M..

 

V termínu od podnělí 23.11.2020 (od 9:00 hod.) do čtvrtku 26.11.2020 (do 23:59 hod.)

V úseku silnice II/150 od křiž. s III/4344 (Hrdibořice / Biskupice) po konec stavebního úseku silnice II/150 směr Dub n. M. včetně přejíždění křižovatky směr Hrdibořice nebo Biskupice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek.

 

Linka 780400

dotčené spoje budou oproti výlukovému jízdnímu řádu v Hrdibořicích odkloněny na jinou obousměrnou objízdnou trasu. Po obsloužení zastávky Hrdibořice,čekárna se otočí v křižovatce „u křížku“, mimo obsluhu obce Biskupice – zpět po III/4354 Štětovice, Vrbátky – vlevo III/4357 Vrahovicemimo obsluhu obce Vrahovice – s na pojením na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov.

Spoje nebudou obsluhovat zastávky Biskupice a Prostějov,Čechůvky bez náhrady.

Spoj č. 546 nebude navíc v Kralicích n. H. obsluhovat stávající zastávku Kralice na Hané,ObÚ.

 

Linky 780403 a 920403

dotčené spoje budou oproti výlukovému jízdnímu řádu odkloněny na obousměrnou objízdnou trasu v Biskupicích, kde se otočí, ze zastávky Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 Biskupice, Klopotovice – vlevo III/43516 – vlevo II/435 Dub n. M. – vpravo zpět na II/150 a dále ve svých trasách.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hrdibořice,vodárna se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

Spoj č. 9 linky 780403 bude vedený po stejné objízdné trase v Kralicích n. H. z III/3679 ul. Čechůvská – vpravo III/3677 ul. Olomoucká – vlevo III/4342 Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ, ul. Hlavní třída, Vítova – III/4343 ul. Biskupická – III/4344 Biskupice, kde se otočí a obslouží stávající zastávku Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 Klopotovice a dále směr Tovačov.

Zastávka Hrdibořice nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut.

 

Linka 780405 (pouze spoj č. 4)

bude oproti výlukovému jízdnímu řádu odkloněný na objízdnou trasu v Biskupicích po otočení, ze zastávky Biskupicemimo obsluhu obce Hrdibořice – zpět po III/4344 Biskupice – III/4343 ul. Biskupická, Kralice n. H. – III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,ObÚ – III/3677 ul. U lázní a dále ve své trase směr Prostějov.

Zastávka Hrdibořice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,hřbitov nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,ObÚ.