Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 v obci Žďárná

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 5. 2023 0:00 - 31. 8. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/150 v obci Žďárná

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnic II/150 v obci Žďárná na území Jihomoravského kraje.

Termín uzavírky: od 2. 5. 2023 do 31. 8. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780432 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje č. 49, 281, 51, 44, 42, 280, 50 budou vedeny ze zastávky Protivanov obousměrnou objízdnou trasou III/37357 Buková – III/37357 – II/373 Benešov – Suchý – Žďárná – II/150 do zastávky Žďárná a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu. Spoje budou zajišťovat navíc i obsluhu nácestných zastávek v úseku objízdné trasy Protivanov – Buková – Benešov – Suchý – Žďárná.

Zastávky Protivanov,hor.zast.; Protivanov,pila; Protivanov,tábor Metra a Žďárná,horní zast. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje č. 41, 43, 45, 48 a 46 budou ze zastávky Benešov vedeny ve svých trasách po silnici II/373 přes obce Suchý a Žďárná bez omezení dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou těmito spoji obsluhovány v původních polohách bez omezení.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 432