Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 ulice Vrahovická v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
28. 10. 2023 0:00 - 5. 11. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice II/150 ulice Vrahovická v Prostějově

Z důvodu stavebních prací na opravě mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/150 ulice Vrahovická pod tělesem mostovky D46 ve městě Prostějov.

Termín uzavírky: od 28. 10. 2023 do 29. 10. 2023 a od 4. 11. 2023 do 5. 11. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920403 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/150 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA po ul. Svatoplukova – II/150 ul. Vrahovická a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Průmyslová – ul. Za Drahou – ul. Marie Pujmanové – II/150 ul. Vrahovická do náhradní zastávky MHD Prostějov,Vrahovice,střed a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obsluhována s náhradou v zastávce MHD Prostějov,Vrahovice,střed.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich mírnému zpoždění.