Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Vrahovická v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
27. 8. 2019 - 28. 8. 2019

Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Vrahovická v Prostějově

Z důvodu opravy železničního přejezdu P7588 v Prostějově na ulici Vrahovická dochází k omezení silničního provozu i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 27.8.2019 22:00 hod. do 28.8.2019 5:00 hod.

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (sp.č. 14 a 1) zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Pražská – ul. Letecká – ul. Dolní – II/367 ul. Kralická – ul. Průmyslová – s napojením na II/150 ul. Vrahovická a dále ve své trase.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich mírnému zpoždění cca do 5 min.