Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Vrahovická v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 2. 2021 0:00 - 19. 12. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Vrahovická v Prostějově

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/150 ul. Vrahovická v Prostějově a úplné uzavírce silnice II/150 v místě mostu ev. č. 150-074 u obce Hrdibořice.

Termín uzavírky: od 22. 2. 2021 do 19. 12. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780402, 780403, 780404, 780405, 780931, 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 780430, 780431, 780432, 780433, 780434, 780436, 780437, 780438, 780440, 780441, 920403 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

22.2. – 21.  3. 2021 – 1. etapa částečná uzavírka II/150

22.3. – 31.  7. 2021 – 2. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Majakovského

1.8. – 31.  8. 2021 – 3A. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Svatoplukova

1.8. – 31.  8. 2021 – 3C. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Svatoplukova a od mostu přes řeku Romži po ul. Majakovského

1.9. – 19. 12. 2021 – 3B. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Průmyslová a od ul. Janáčkova po ul. Svatoplukova

1.4. – 31. 7. 2021 – 4. etapa úplná uzavírka II/150 v místě mostu ev. č. 150-74 u Hrdibořic

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 22. 2. – 21. 3. 2021 – 1. etapa částečná uzavírka II/150

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.


V termínu 22. 3. – 31. 7. 2021 – 2. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Majakovského

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 780400, 780403, 780404, 920403), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. nebo Prostějov,Svatoplukova,DONA – II/150 ul. Vrahovická – ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP, kde bude probíhat i otáčení BUS, po otočení – zpět na ul. Průmyslová – okružní křižovatka – III/3674 ul. Kralická, ul. Háj – II/150H – křižovatka II/150 x II/150H x III/3679 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. a Přerov.

Vybrané spoje zmíněných linek 780400 a 780404 budou zajišťovat obslužnost obce Čechůvky s obsluhou zastávky Prostějov,Čechůvky, kde se budou autobusy otáčet na točně s protisměrným vedením a obec Trpínky s obsluhou zastávky Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice), kde se budou autobusy otáčet okolo místní hasičárny po ul. Jaselská a ul. Prešovská a zpět na II/150 ul. Čs. armádního sboru.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Hanačka nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou u bývalého areálu OP, kde se budou autobusy i otáčet.

Zastávka Prostějov,Čechůvky bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.

Zastávka MHD Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice) bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 1. 8. – 31. 8. 2021 – 3A. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Svatoplukova

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Objízdná trasa pro autobusové linky směr Vrahovice / Čechůvky – obousměrná objízdná trasa ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Pražská – ul. Letecká – pod D46 ul. Dolní na okružní křižovatku – II/367 ul. Kralická – okružní křižovatka – ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP – ul. Marie Pujmanové – II/150 ul. Vrahovická do zastávky Prostějov,Vrahovice,Hanačka a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. a Přerov.

Vybrané spoje zmíněných linek 780400, 780403, 780404 a 920403 budou zajišťovat obslužnost obce Vrahovice s obsluhou jednosměrné zastávky MHD Prostějov,Vrahovice,střed (směr centrum).

Zastávka Prostějov,Svatoplukova,DONA nebude linkami 780400, 780403, 920403 obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Hanačka již bude obousměrně obsluhována v původní poloze.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou u bývalého areálu OP.

Objízdná trasa pro autobusové linky směr ul. Vápenice / ul. Sladkovského / ul. Újezd – obousměrná objízdná trasa ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Svatoplukova s případnou obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA a dále na II/150 nám. Padlých hrdinů, ul. Svatoplukova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Z důvodu průtahů stavebních prací bude zavedena nová 3C. etapa, při které dojde k souběhu plánované úplné uzavírky II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Svatoplukova (3A. etapa) a nově nedokončeného úseku z předchozí 2. etapy úplné uzavírky II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes řeku Romži po ul. Majakovského. Tato změna velmi zkomplikuje trasování dotčených linek ve směru Kralice n. H., Dub n. M., Přerov.

 

V úseku úplné uzavírky II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes řeku Romži po ul. Majakovského

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 780400, 780403, 780404, 920403), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Pražská – ul. Letecká – pod D46 ul. Dolní na okružní křižovatku – II/367 ul. Kralická – okružní křižovatka – ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP, kde bude probíhat i otáčení BUS, po otočení – zpět na ul. Průmyslová – okružní křižovatka – III/3674 ul. Kralická, ul. Háj – II/150H – křižovatka II/150 x II/150H x III/3679 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. a Přerov.

Vybrané spoje zmíněných linek 780400 a 780404 budou zajišťovat obslužnost obce Čechůvky s obsluhou zastávky Prostějov,Čechůvky, kde se budou autobusy otáčet na točně s protisměrným vedením a obec Trpínky s obsluhou zastávky Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice), kde se budou autobusy otáčet okolo místní hasičárny po ul. Jaselská a ul. Prešovská a zpět na II/150 ul. Čs. armádního sboru.

Zastávka Prostějov,Svatoplukova,DONA nebude linkami 780400, 780403, 920403 obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Hanačka nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou u bývalého areálu OP, kde se budou autobusy i otáčet.

Zastávka Prostějov,Čechůvky bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.

Zastávka MHD Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice) bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.

 

V úseku úplné uzavírky II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Svatoplukova

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Objízdná trasa pro autobusové linky směr Vrahovice / Čechůvky / Bedihošť (linka 780932 / sp. č. 5) – obousměrná objízdná trasa ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Pražská – ul. Letecká – pod D46 ul. Dolní na okružní křižovatku – II/367 ul. Kralická – okružní křižovatka – (mimo linku 780932 / sp. č. 5) ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP, kde bude probíhat i otáčení BUS, po otočení – zpět na ul. Průmyslová – okružní křižovatka – III/3674 ul. Kralická, ul. Háj – II/150H – křižovatka II/150 x II/150H x III/3679 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. a Přerov.

Vybrané spoje zmíněných linek 780400 a 780404 budou zajišťovat obslužnost obce Čechůvky s obsluhou zastávky Prostějov,Čechůvky, kde se budou autobusy otáčet na točně s protisměrným vedením a obec Trpínky s obsluhou zastávky Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice), kde se budou autobusy otáčet okolo místní hasičárny po ul. Jaselská a ul. Prešovská a zpět na II/150 ul. Čs. armádního sboru.

Zastávka Prostějov,Svatoplukova,DONA nebude linkami 780400, 780403, 920403 obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Hanačka nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou u bývalého areálu OP, kde se budou autobusy i otáčet.

Zastávka Prostějov,Čechůvky bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.

Zastávka MHD Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice) bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.

 

Objízdná trasa pro autobusové linky směr ul. Vápenice / ul. Sladkovského / ul. Újezd – obousměrná objízdná trasa ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Svatoplukova s případnou obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA a dále na II/150 nám. Padlých hrdinů, ul. Svatoplukova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Na zmíněné linky (pouze 780400, 780403, 780404, 920403) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu 1. 9. – 26. 11. 2021 – 3B. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Průmyslová a od ul. Janáčkova po ul. Svatoplukova

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Objízdná trasa pro autobusové linky směr Vrahovice / Čechůvky – obousměrná objízdná trasa ze zastávky Prostějov,aut.st. – II/150 ul. Vrahovická – ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP – ul. Marie Pujmanové – II/150 ul. Vrahovická do zastávky Prostějov,Vrahovice,Hanačka a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. a Přerov.

Zastávka Prostějov,Svatoplukova,DONA nebude linkami 780400, 780403, 920403 obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Hanačka již bude obousměrně obsluhována v původní poloze.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou u bývalého areálu OP.

 

Objízdná trasa pro autobusové linky směr ul. Vápenice / ul. Sladkovského / ul. Újezd – obousměrná objízdná trasa ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Svatoplukova s případnou obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA a dále na II/150 nám. Padlých hrdinů, ul. Svatoplukova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Na zmíněné linky (pouze 780400, 780403, 920403) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu 27. 11. – 19. 12. 2021 – 3B. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Průmyslová a od ul. Janáčkova po ul. Svatoplukova

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Objízdná trasa pro autobusové linky směr Vrahovice / Čechůvky – obousměrná objízdná trasa ze zastávky Prostějov,aut.st. – II/150 ul. Vrahovická – ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP – ul. Marie Pujmanové – II/150 ul. Vrahovická do zastávky Prostějov,Vrahovice,Hanačka a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. a Přerov.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou u bývalého areálu OP.


V termínu 1. 4. – 31. 7. 2021 – 4. etapa úplná uzavírka II/150 v místě mostu ev. č. 150-74 u Hrdibořic

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 780403 a 920403), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Biskupice – dále po III/4344 Biskupice, vlevo Klopotovice – vlevo III/43516 – vlevo II/435 Dub n. M. – vpravo zpět na II/150 do zastávky Dub n.Mor.,nám. a dále ve svých trasách směr Přerov.

Zastávka Hrdibořice,vodárna nebude obsluhována po celou dobu stavby bez náhrady.

 V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním cca 5 minut.