Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Vrahovická a ul. Wolkerova v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
14. 2. 2022 0:00 - 16. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Vrahovická a ul. Wolkerova v Prostějově

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice II/150 ul. Vrahovická a ul. Wolkerova v Prostějově.

Termín uzavírky: od 14. 2. 2022 do 16. 10. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400,  780402,  780403,  780404,  780405,  780407,  780931,  780932,  780933,  780934 dopravce FTL–First Transport Lines a. s.; 780430, 780431, 780432, 780433, 780434, 780436, 780437, 780438, 780440, 780441, 920403 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

14. 2. 2022 – 30. 6. 12. 6. 2022 (změna termínu) – 1. úsek úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od ul. Janáčkova po ul. Svatoplukova

1. 7. 13. 6. 2022 (změna termínu) – 16. 10. 2022 – 2. úsek úplná uzavírka II/150 ul. Wolkerova, od ul. Brněnská po ul. Lidická

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 14. 2. 2022 – 12. 6. 2022 – 1. úsek úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od ul. Janáčkova po ul. Svatoplukova

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (směr ul. Vápenice / ul. Sladkovského / ul. Újezd), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – ul. Svatoplukova s případnou obsluhou stávající zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA a dále na II/150 nám. Padlých hrdinů, ul. Svatoplukova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje linek 780400, 780403, 920403 (směr Vrahovice / Čechůvky) budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Prostějov,aut.st. – ul. Janáčkova – přímo na II/150 ul. Vrahovická a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Svatoplukova,DONA nebude linkami 780400, 780403, 920403 obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky 780400, 780403, 920403 budou v tomto termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 13. 6. 2022 – 16. 10. 2022 – 2. úsek úplná uzavírka II/150 ul. Wolkerova, od ul. Brněnská po ul. Lidická

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (780407, 780932, 780933, 780934), které budou vedeny po následujících jednosměrných objízdných trasách:

 

Směr na AS Prostějov

Spoje budou vedeny ze zastávky Prostějov,Brněnská ve stávající trase po II/433 ul. Brněnská – vlevo II/150 Poděbradovo nám. – II/150 ul. Palackého – II/150A ul. Blahoslavova, ul. Vápenice, Vojáčkovo nám. – II/150 ul. Svatoplukova, nám. Padlých hrdinů – ul. Svatoplukova s náhradní obsluhou stávající zastávky Prostějov,Svatoplukova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Újezd (směr aut. st.) nebude těmito linkami obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Svatoplukova (směr aut. st.).

 

Směr z AS Prostějov

Spoje budou vedeny ze zastávky Prostějov,aut.st. ve stávající trase do zastávky Prostějov,Újezd – II/150 ul. Újezd – okružní křižovatka Peterské nám. – II/150 Wolkerova – vlevo ul. Lidická s náhradní obsluhou stávající zastávky Prostějov,Lidická – ul. Okružní – okružní křižovatka na II/433 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje č. 17 a č. 27 linky 780934 přijíždějící do ul. Brněnské ve směru od Floriánského náměstí, budou vedeny ve svých trasách bez omezení s obsluhou zastávky Prostějov,Brněnská (směr Žešov) dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prostějov,Brněnská (směr Žešov) nebude linkami 780932, 780933, 780934 (mimo sp. č. 17 a č. 27) obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Lidická (na ulici Lidická, směr ul. Okružní).

 

Na zmíněné linky (780407, 780932, 780933, 780934) budou v tomto termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407Linka 932Linka 933Linka 934