Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 Malé Hradisko – Okluky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
31. 8. 2020 - 20. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice II/150 Malé Hradisko – Okluky

Z důvodu těžby stromů ohrožující bezpečnost silničního provozu dojde k úplné uzavírce silnice II/150 v úseku Malé Hradisko – Okluky.

Termín uzavírky: od 31.8. do 20.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780432, 780433 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy od 7:15 do 15:00 hod. (od Pondělí do Neděle), kdy spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase: ze zastávky Stínava, kde se otočí zpět po II/150 – III/37352 Holubice – III/37354 Pohodlí, Seč, Hrochov – III/37358 Lipová – III/37357 Buková – II/150 Protivanov do zastávky Protivanov a dále po II/150 Malé Hradisko, kde se otočí vedle OÚ a obslouží zastávku Malé Hradisko a dále ve svých trasách dle licencí.

Zastávka Malé Hradisko,Okluky nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V čase od 15:00 do 7:15 hod. (od Pondělí do Neděle) bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek pracovním úsekem na silnici II/150, vždy po volné části vozovky.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných výlukových jízdních řádů.

 

Na zmíněnou linku 780432 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Pozn. Uvedeným úsekem je vedena i linka 726261 dopravce ČAD Blansko a.s., která bude vedena za stejných, výše uvedených podmínek, dle výlukového jízdního řádu.