Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/150 Malé Hradisko – Okluky

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 7. 2021 0:00 - 31. 7. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice II/150 Malé Hradisko – Okluky

Z důvodu těžby stromů ohrožující bezpečnost silničního provozu dojde k úplné uzavírce silnice II/150 v úseku Malé Hradisko – Okluky.

Termín uzavírky: od 7. 7. do 31. 7. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780432, 780433 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (omezí pouze linku 780432) vždy od 7:15 do 15:00 hod. (od Pondělí do Neděle), kdy spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase: ze zastávky Stínava (směr Vícov), kde se otočí zpět po II/150 – III/37354 Holubice, Pohodlí, Seč, Hrochov – III/37358 Lipová – III/37357 Buková – II/150 Protivanov do zastávky Protivanov a dále po II/150 Malé Hradisko, kde se otočí vedle obecního úřadu a obslouží zastávku Malé Hradisko a dále ve svých trasách dle licencí.

Zastávka Stínava (směr Protivanov) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Stínava (směr Vícov)

Zastávka Malé Hradisko,Okluky nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Otáčení autobusů v Malém Hradisku bude probíhat v prostoru parkoviště vedle obecního úřadu a před prodejnou „Obchůdek U Lenky“, aby autobus mohl plynule najet do stávající zastávky Malé Hradisko směr Protivanov.

 

V čase od 15:00 do 7:15 hod. (od Pondělí do Neděle) bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (780432 i 780433) pracovním úsekem na silnici II/150, vždy po volné části vozovky.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Na zmíněnou linku 780432 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


Uvedeným úsekem je vedena i linka 727261 Boskovice – Žďárná – Benešov – Protivanov – Prostějov dopravce ZDAR a.s., která bude vedena za stejných, výše uvedených podmínek, dle výlukového jízdního řádu.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 432