Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice I/60 ul. Hlavní ve městě Žulová

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 7. 2022 0:00 - 21. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice I/60 ul. Hlavní ve městě Žulová

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice I/60 ul. Hlavní ve městě Žulová – průtah městem.

Termín uzavírky: od 11. 7. 2022 do 21. 8. 17. 8. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950117, 950118, 950120, 950121, 950126 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří úseků a šesti termínů:

Fáze 1: 11. 7. 2022 – 20. 7. 2022 – všechny tři úseky – mimo BUS

Fáze 2: 21. 7. 2022 – 22. 7. 2022 – úsek 1 (červený) – včetně BUS; úsek 2 (zelený) a úsek 3 (oranžový) – mimo BUS

Fáze 3: 23. 7. 2022 – 24. 7. 2022 – úsek 1 (červený) a úsek 2 (zelený) – mimo BUS; úsek 3 (oranžový) – včetně BUS

Fáze 4: 25. 7. 2022 – 14. 8. 2022 – úsek 1 (červený) – mimo BUS; úsek 2 (zelený) – včetně BUS; úsek 3 (oranžový) – mimo BUS

Fáze 5: 15. 8. 2022 – úsek 1 (červený) a úsek 2 (zelený) – včetně BUS; úsek 3 (oranžový) – mimo BUS

Fáze 6: 16. 8. 2022 – úsek 1 (červený) a úsek 2 (zelený) – mimo BUS; úsek 3 (oranžový) – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Fáze 1: 11. 7. 2022 – 20. 7. 2022 – všechny tři úseky – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.   


Fáze 2: 21. 7. 2022 – 22. 7. 2022 – úsek 1 (červený) – včetně BUS; úsek 2 (zelený) a úsek 3 (oranžový) – mimo BUS

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Jeseníku a Vápenné budou ukončeny na začátku Žulové u ČS Team Oil, kde se pomocí příjezdové komunikace k čerpací stanici otočí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po II/456 ve směru od Černé Vody budou ukončeny v Žulové před mostem přes Vidnávku vlevo na ploše kamenolomu za budovou č. p. 143, kde se budou i otáčet a obsluhovat náhradou přemístěnou zastávku Žulová,aut.st. v souvislosti se souběžnou úplnou uzavírkou mostu ev. č. 456-002. Vybrané spoje v souvislosti s úplnou uzavírkou mostu budou vedeny z Černé Vody přes Starou Červenou Vodu – Vidnavu – Žulovou do stávající zastávky Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Vidnavy, Javorníku budou ukončeny v prostoru stávající zastávky Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po III/45313 ve směru od Skorošic budou ukončeny v prostoru stávající zastávky Žulová,aut.st., případně budou pokračovat směr Vidnava.

 

Zastávka Žulová,nad žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Žulová,aut.st. bude pro spoje jedoucí ve směru Jeseník a Vápenná přemístěná v Žulové na silnici I/60 v blízkosti ČS Team Oil. 


Fáze 3: 23. 7. 2022 – 24. 7. 2022 – úsek 1 (červený) a úsek 2 (zelený) – mimo BUS; úsek 3 (oranžový) – včetně BUS

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Jeseníku a Vápenné budou ukončeny v prostoru stávající zastávky Žulová,aut.st., případně budou pokračovat přes Skorošice dále ve svých trasách směr Vidnava / Javorník.

Spoje jedoucí po II/456 ve směru od Černé Vody budou ukončeny v Žulové před mostem přes Vidnávku vlevo na ploše kamenolomu za budovou č. p. 143, kde se budou i otáčet a obsluhovat náhradou přemístěnou zastávku Žulová,aut.st. v souvislosti se souběžnou úplnou uzavírkou mostu ev. č. 456-002. Vybrané spoje v souvislosti s uzavírkou mostu budou vedeny z Černé Vody přes Starou Červenou Vodu – Vidnavu – Skorošice – Žulovou do stávající zastávky Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Vidnavy, Javorníku budou vedeny po místní komunikaci přes Skorošice, III/45313 do Žulové do stávající zastávky Žulová,aut.st., případně dále ve svých trasách směr Jeseník / Vápenná.

Spoje jedoucí po III/45313 ve směru od Skorošic budou ukončeny v prostoru stávající zastávky Žulová,aut.st.

 

Zastávka Skorošice,rozc.Dol.Skorošice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná o cca 80 m zpět na místní komunikaci vedle prodejny COOP k náhradním označníkům. 


Fáze 4: 25. 7. 2022 – 14. 8. 2022 – úsek 1 (červený) – mimo BUS; úsek 2 (zelený) – včetně BUS; úsek 3 (oranžový) – mimo BUS

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Jeseníku a Vápenné budou ukončeny na začátku Žulové u ČS Team Oil, kde se pomocí příjezdové komunikace k čerpací stanici otočí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Žulová,aut.st. Pokud to poměry na stavbě dovolí, budou se autobusy manipulačně otáčet na začátku Žulové v prostoru křižovatky s místní komunikací „u pomníku“ a obsluhovat zde náhradou přemístěnou zastávku Žulová,aut.st., aby se odlehčilo dopravnímu zatížení prostoru čerpací stanice.

Spoje jedoucí po II/456 ve směru od Černé Vody budou ukončeny v Žulové před mostem přes Vidnávku vlevo na ploše kamenolomu za budovou č. p. 143, kde se budou i otáčet a obsluhovat náhradou přemístěnou zastávku Žulová,aut.st. v souvislosti se souběžnou úplnou uzavírkou mostu ev. č. 456-002. Vybrané spoje v souvislosti s uzavírkou mostu budou vedeny z Černé Vody přes Starou Červenou Vodu – Vidnavu – Žulovou do náhradou přemístěné zastávky Žulová,aut.st. na Mariánském náměstí.

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Vidnavy, Javorníku budou ukončeny v prostoru Mariánského náměstí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po III/45313 ve směru od Skorošic budou vedeny ul. Komenského – I/60 ul. Hlavní – ukončeny v prostoru Mariánského náměstí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Žulová,aut.st.

 

Zastávka Žulová,nad žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Žulová,aut.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná pro spoje jedoucí směr Vidnava / Javorník o cca 150 m dále na Mariánské náměstí k náhradním označníkům a pro spoje jedoucí směr Jeseník a Vápenná na začátku Žulové u křižovatky silnice I/60 s místní komunikací „u pomníku“ k náhradnímu označníku. 


AKTUÁLNĚ:

V termínu od 15. 8. 2022 do 16. 8. 2022 bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy na silnici I/60 v Žulové, po které by mělo dojít k ukončení omezení vedení autobusových linek v souvislosti v touto stavbou.

 

Fáze 5: 15. 8. 2022 úsek 1 (červený) a úsek 2 (zelený) – včetně BUS; úsek 3 (oranžový) – mimo BUS

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Jeseníku a Vápenné budou ukončeny na začátku Žulové u ČS Team Oil, kde se pomocí příjezdové komunikace k čerpací stanici otočí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po II/456 ve směru od Černé Vody budou ukončeny v Žulové před mostem přes Vidnávku vlevo na ploše kamenolomu za budovou č. p. 143, kde se budou i otáčet a obsluhovat náhradou přemístěnou zastávku Žulová,aut.st. v souvislosti se souběžnou úplnou uzavírkou mostu ev. č. 456-002. Vybrané spoje v souvislosti s uzavírkou mostu budou vedeny z Černé Vody přes Starou Červenou Vodu – Vidnavu – Žulovou do náhradou přemístěné zastávky Žulová,aut.st. na Mariánském náměstí.

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Vidnavy, Javorníku budou ukončeny v prostoru Mariánského náměstí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po III/45313 ve směru od Skorošic budou vedeny ul. Komenského – I/60 ul. Hlavní – ukončeny v prostoru Mariánského náměstí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Žulová,aut.st.

 

Zastávka Žulová,nad žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Žulová,aut.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná pro spoje jedoucí směr Vidnava / Javorník o cca 150 m dále na Mariánské náměstí k náhradním označníkům a pro spoje jedoucí směr Jeseník a Vápenná v Žulové na silnici I/60 v blízkosti ČS Team Oil k náhradnímu označníku. 


Fáze 6: 16. 8. 2022 – úsek 1 (červený) a úsek 2 (zelený) – mimo BUS; úsek 3 (oranžový) – včetně BUS

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Jeseníku a Vápenné budou ukončeny v prostoru stávající zastávky Žulová,aut.st., případně budou pokračovat přes Skorošice dále ve svých trasách směr Vidnava / Javorník.

Spoje jedoucí po II/456 ve směru od Černé Vody budou ukončeny v Žulové před mostem přes Vidnávku vlevo na ploše kamenolomu za budovou č. p. 143, kde se budou i otáčet a obsluhovat náhradou přemístěnou zastávku Žulová,aut.st. v souvislosti se souběžnou úplnou uzavírkou mostu ev. č. 456-002. Vybrané spoje v souvislosti s uzavírkou mostu budou vedeny z Černé Vody přes Starou Červenou Vodu – Vidnavu – Skorošice – Žulovou do stávající zastávky Žulová,aut.st.

Spoje jedoucí po I/60 ve směru od Vidnavy, Javorníku budou vedeny po místní komunikaci přes Skorošice, III/45313 do Žulové do stávající zastávky Žulová,aut.st., případně dále ve svých trasách směr Jeseník / Vápenná.

Spoje jedoucí po III/45313 ve směru od Skorošic budou ukončeny v prostoru stávající zastávky Žulová,aut.st.

V autobusovém zálivu zastávky Žulová,nad žel.st. (směr Žulová AS) budou probíhat dlažební práce, které neumožní tuto zastávku obsluhovat v původní poloze.

 

Zastávka Žulová,nad žel.st. (směr Žulová AS) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná o cca 30 m vpřed na chodník v blízkosti domů č. p. 173  a 243 k náhradnímu označníku. V opačném směru (směr Jeseník) bude zastávka obsluhována v původní poloze bez omezení.

Zastávka Žulová,aut.st. bude opět obousměrně obsluhována v původní poloze. 

Zastávka Skorošice,rozc.Dol.Skorošice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná o cca 80 m zpět na místní komunikaci vedle prodejny COOP k náhradním označníkům. 


Dne 17. 8. 2022 budou linky vedeny po silnici I/60 v Žulové, ale stále podle platných výlukových jízdních řádů.

Zastávka Žulová,nad žel.st. (směr Žulová AS) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná o cca 30 m vpřed na chodník v blízkosti domů č. p. 173  a 243 k náhradnímu označníku. V opačném směru (směr Jeseník) bude zastávka obsluhována v původní poloze bez omezení.

Zastávka Žulová,aut.st. bude opět obousměrně obsluhována v původní poloze. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Trasování spojů dotčených linek 950118 a 950121 bude ovlivněno souběžnou úplnou uzavírkou mostu ev. č. 456-002 na silnici II/456 v Žulové směr Černá Voda, více informací naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 117Linka 118Linka 120Linka 121Linka 126