Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice I/55 ul. Polní v Přerově – ZMĚNA

Změna v autobusové dopravě
25. 2. 2019 - 21. 5. 2021

Úplná uzavírka silnice I/55 ul. Polní v Přerově - ZMĚNA

Z důvodu přechodu stavebních prací na 3. etapu stavby mimoúrovňového křížení s železnicí, která navazuje na ulici Polní v Přerově bude v této ulici omezen silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 11.3.2019 do 26.12.2020 21.5.2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky MHD 925101 v závazku města Přerova a VLD 950904 v závazku Olomouckého kraje dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Linka MHD 925101 pouze spoje č. 6 a č. 8

budou vedeny ul. Komenského, Palackého, přes most Míru, ul. Velká Dlážka až na světelnou křižovatku u Lidlu a dále ve stávající trase.

U těchto spojů bude zrušena zastávka Přerov,Polní a nahrazena obsluhou zastávek Přerov,pivovar; Přerov,PalackéhoPřerov,Velká Dlážka.

 

Linka VLD 950904

bude obousměrně vedena po objízdné trase z ul. Velké Novosady přes most Legií s odbočením na nábř. Dr. Edvarda Beneše, ul. Velká Dlážka až na světelnou křižovatku u Lidlu a dále ve stávající trase.

U této linky budou obslouženy všechny zastávky.

 

Vzhledem k tomu, že většinový silniční provoz bude využívat jako spojnici směr Olomouc ulici Velká Dlážka, lze předpokládat dopravní přetížení této ulice a s tím spojené zpoždění spojů i na ostatních autobusových linkách MHD i VLD v závazku Olomouckého kraje projíždějících touto částí města Přerova.