Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice I/47 před obcí Vražné, Emauzy

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 4. 2022 0:00 - 31. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice I/47 před obcí Vražné, Emauzy

Z důvodu opravy mostu dojde k úplné uzavírce silnice I/47 před obcí Vražné, místní částí Emauzy v Moravskoslezském kraji.

Termín uzavírky: od 4. 4. 2022 do 31. 8. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920929 a 920930 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice I/47 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ze zastávky Bělotín,horní konec po silnici I/47 a dále obousměrnou objízdnou trasou po III/04732 Hynčice – III/4418 – I/47 Emauzy a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut. 

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 882929 dopravce Transdev Morava s. r. o., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.