Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice I/46 v obci Dolany, Dolánky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
10. 5. 2021 0:00 - 14. 5. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice I/46 v obci Dolany, Dolánky

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce jednoho jízdního pruhu silnice I/46 v místě mostu ev. č. 46-09 v obci Dolany, MČ Dolánky.

Termín uzavírky: od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891340, 891923, 950904 dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a 890921, 890923 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude zachován pouze jednosměrný průjezd spojům zmíněných linek, a to ve směru ze Šternberka do Olomouce.

Zastávka Dolany,Dolánky,rozc. (směr Olomouc) bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V opačném směru nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Dolany,Dolánky,rozc. dále po silnici I/46 –  vpravo na silnici III/44312 Dolany – vlevo na silnici III/44313 do Bělkovic – vpravo na silnici III/44436 okružní křižovatka – zpět po silnici III/44436 s napojením na I/46 a dále ve svých trasách směr Šternberk dle platných jízdních řádů.

Zastávka Dolany,Dolánky,rozc. (směr Šternberk) bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.

 

Uvedeným úsekem silnice I/46 v Dolanech, Dolánkách jsou vedeny i linky 853913, 854914 a 854921 dopravce Transdev Morava s.r.o. a linka 902923 dopravce Z-Group bus a.s., které budou vedeny dle výše uvedených podmínek.