Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice I/35 ve městě Hranice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 7. 2011 - 15. 8. 2018

Hranice, úplná uzavírka silnice I/35 ve směru na Milotice

Úplná uzavírka silnice I/35 ve městě Hranice od křižovatky s ul. Kropáčova po konec města Hranice

Termín: od 11. července 2018 do 15.srpna 2018

Dotčené linky: 920536, 920537, 920538, 920539, 920844, 920949 a 920950 dopravce ARRIVA MORAVA a 770950 dopravce KRODOS BUS.

Základní popis:
Práce na realizaci akce – „I/35 Hranice – Milotice“:

Objízdná trase výše uvedených linek bude obousměrně vedena ze silnice I/35 (třída Československé armády) po ulici Teplická (do dobu uzavírky bude tato MK obousměrná) a zpět na silnici I/35, dále dle platných jízdních řádů. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.