Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/44928 a III/5707 v obci Olšany u Prostějova

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 10. 2018 - 30. 11. 2018

Olšany u Prostějova - průtah obcí

Termíny uzavírky:

  • od 22.10.2018 do 19.11.2018 – úplná uzavírka (autobusům bude umožněn průjezd)
  • od 20.11.2018 do 30.11.2018 – úplná uzavírka (autobusům nebude umožněn průjezd)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 780400 dopravce FTL Prostějov a 891400 dopravce VOJTILA TRANS.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při úplné uzavírce v termínu od 22.10.2018 do 19.11.2018 bude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a všechny zastávky budou obsluhovány dle platných výlukových jízdních řádů.

Při úplné uzavírce v termínu od 20.11.2018 do 30.11.2018 nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje linek 780400 a 891400 budou vedeny následovně:

Spoje linky 780400 a 891400 vedené ve směru od Prostějova a Studence směrem na Olomouc odbočí v Olšanech doleva, kde bude na silnici vedoucí na Třebčín (před domem čp. 90) umístěná náhradní zastávka Olšany u Prostějova,u parku a dále budou pokračovat kolem firmy Mürdter-Dvořák do zastávky Olšany u Prostějova, sokolovna odsud dle platného výlukového JŘ. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Olšany u Prostějova, u parku bude v termínu od 20.11.2018 do 30.11.2018 přemístěna na silnici III/44925 před domy čp.90 (směr Bystročice) a čp.80 (směr Studenec).

Spoje linky 780400, které se nyní v zastávce Olšany u Prostějova, u parku otáčí a pokračují směr Lutín nebo Bystročice nebudou zastávku Olšany u Prostějova, u parku obsluhovat. Jako náhradní bude sloužit zastávka Olšany u Prostějova, sokolovna.

Spoje linky 780400 jezdící mezi Lutínem a Olšany u Prostějova nebudou zastávku Olšany u Prostějova, u parku obsluhovat. Jako náhradní bude sloužit obousměrně zastávka Olšany u Prostějova, sokolovna.

Spoje linky 780400 z Lutína obsluhující zastávku Olšany u Prostějova, Muerdter nebudou zastávku Olšany u Prostějova, u parku obsluhovat a budou ukončeny v zastávce Olšany u Prostějova, Muerdter kde se otočí a pojedou zpět do Lutína.