Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/4439 a III/4433 v obci Bukovany

Změna v autobusové dopravě
7. 9. 2020 - 23. 10. 2020

Úplná uzavírka silnic III/4439 a III/4433 v obci Bukovany

Z důvodu budování kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnic III/4439 a III/4433 v obci Bukovany.

Termín uzavírky: od 7.9. do 23.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342 a 891343 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou úseků a termínů:

Etapa 1 – 7.9. – 23.9.2020

Etapa 2 – 24.9. – 23.10.2020

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1 – 7.9. – 23.9.2020 úseku silnice III/4439 spojnice silnic III/4433 směr Droždín s III/4438 směr Bystrovany

Uvedeným úsekem jsou vedeny spoje zmíněné linky 891342 a linka 891343 jej využívá k manipulačnímu otáčení dvou spojů.

 

Linka 891342

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v obci Bukovany po silnici III/4433 s obsluhou náhradní zastávky Bukovany a dále směr Droždín nebo Velká Bystřice, bez zajíždění na silnice III/4438 a III/4439.

Zastávka Bukovany nebude touto linkou obsluhována s náhradou v parkovacích pruzích na silnici III/4433.

 

Linka 891343

Spoj č. 7 bude vedený v Bukovanech ve stávající trase bez omezení s obsluhou stávající zastávky Bukovany.

Spoje č.13, 29 budou vedeny v Bukovanech ve stávajících trasách bez omezení s obsluhou stávající zastávky Bukovany s tím, že manipulační otáčení autobusů budou provádět po místní komunikaci okolo obecního úřadu.


Etapa 2 – 24.9. – 23.10.2020 úsek silnice III/4433 směr Droždín / Velká Bystřice

Uvedeným úsekem nejsou vedeny spoje zmíněné linky 891342, ale linka 891343 jej využívá k manipulačnímu otáčení dvou spojů.

 

Linka 891342

spoje budou v Bukovanech vedeny ve stávajících trasách bez omezení s obsluhou stávající zastávky Bukovany.

 

Linka 891343

Spoj č. 7 bude vedený v Bukovanech ve stávající trase bez omezení s obsluhou stávající zastávky Bukovany.

Spoje č.13, 29 budou vedeny v Bukovanech ve stávajících trasách bez omezení s obsluhou stávající zastávky Bukovany s tím, že manipulační otáčení autobusů budou provádět po místní komunikaci okolo obecního úřadu.