Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 7. 2019 - 6. 10. 2019

Úplná uzavírka silnic III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude omezen silniční provoz v obci Jívová i pro autobusovou dopravu. Na základě navýšení stavebních prací se upravují termíny jednotlivých etap.

Termín uzavírky: od 1.7. do 6.10.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890341, 890328 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891341 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

  1. etapa: 1.7. – 8.9.2019 (prodloužení termínu)
  2. etapa: 9.9. – 15.9.2019 (posunutí termínu)
  3. etapa: 16.9. – 6.10.2019 (posunutí termínu)

 

V termínu 1. etapy bude pro BUS umožněn průjezd obcí Jívovou pouze po silnici III/44434 a to v úseku od Bělkovického Údolí – střed obce – směr Hraničné Petrovice. Spoje uvedených linek budou vedeny v upravených trasách takto:

Linka 890341

u spojů do Jívové, které neobsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Vésky po silnicích III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – III/44434 v Jívové do zastávky Jívová,nám.

Zastávka Dolany,Véska,Dolní bouda nebude těmito spoji obsluhována.

u spojů do Jívové, které obsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Pohořan po III/ 44315 – na III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – III/44434 v Jívové do zastávky Jívová,nám.

Pro linku bude vydaný výlukový JŘ s platností do 15.9.2019.

 

Linka 890328

bude vedena ve stávající trase s obsluhou všech zastávek, kromě přímých spojů č. 7, 14, 24, z Jívové do Domašova n.B. Tyto spoje budou z Jívové vedeny po obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné Petrovice – II444 – v Domašově do zastávky Domašov,žel.st.

Z důvodu časových návazností na spoje linky 890341 bude na tuto linku vydaný výlukový JŘ s platností do 15.9.2019.

Tato linka je ovlivněna i souběžnou úplnou uzavírkou v Domašově u Šternberka, informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde. A také souběžnou uzavírkou mostu na silnici III/44443 z Jívové do Domašova n. Bystřicí, informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde., viz pokračující výlukový jízdní řád od 16.9.2019.

 

Linka 891341

spoje, které jsou vedeny do / ze zastávky Jívová,nám. (pouze v SO + Ne) budou zkráceny a ukončeny cca 200m vpravo na místní komunikaci před obcí Jívová (za fotbalovým hřištěm). V tomto prostoru se autobusy otočí a vyčkají času odjezdu dle platného JŘ.

Zastávka Jívová,nám. bude pro tuto linku přesunuta do tohoto prostoru k náhradnímu označníku.

 

 

V termínu 2. etapy (pokládání finální vrstvy) bude pro BUS umožněn vjezd a výjezd do obce Jívová pouze po III/44434 a to ze směru Hraničné Petrovice – čerpací stanice a zpět.

V termínu 2.etapy budou změny ve vedení autobusové dopravy zveřejněny formou přepravního opatření. Přesný termín zahájení 2.etapy bude závislý na postupu prací pracovníků společnosti zhotovitele a bude operativně oznámen v předstihu.  

 

Linka 890341

u spojů do Jívové, které neobsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Vésky po silnicích III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – II/444 Hraničné Petrovice – III/44434 do Jívové, kde se otočí po místní komunikaci okolo domů č.p. 33 a 31, místní čerpací stanice a obslouží náhradní zastávku Jívová,nám.

Zastávka Dolany,Véska,Dolní bouda nebude těmito spoji obsluhována.

Zastávka Jívová,nám. bude přesunuta do prostoru před čerpací stanicí.

u spojů do Jívové, které obsluhují Pohořany bude vedena po obousměrné objízdné trase z Pohořan po silnicích III/ 44315 – na  III/44311 – s odbočením na III/44440 – III/44436 – – II/444 Hraničné Petrovice – III/44434 do Jívové, kde se otočí po MK okolo domů č.p. 33 a 31, místní čerpací stanice a obslouží náhradní zastávku Jívová,nám.

Zastávka Jívová,nám. bude přesunuta do prostoru před čerpací stanicí.

 

Linka 890328

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Domašova u Št. po silnicích III/44434 s odbočením na III/44436 – II/444 Hraničné Petrovice – III/44434 do Jívové, kde se otočí po místní komunikaci okolo domů č.p. 33 a 31, místní čerpací stanice a obslouží náhradní zastávku Jívová,nám.

Přímé spoje č. 7, 14, 24, z Jívové do Domašova n.B. budou z Jívové pokračovat po obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné Petrovice – II444 – v Domašově do zastávky Domašov,žel.st.

Zastávky Bělkovice-Lašťany,Bělk.údolí rozc. a Jívová,č.126 nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Jívová,nám. bude přesunuta do prostoru před čerpací stanicí.

 

Linka 891341

spoje, které jsou vedeny do / ze zastávky Jívová,nám. (pouze v SO + Ne) budou zkráceny a ukončeny cca 200m vpravo na místní komunikaci před obcí Jívová (za fotbalovým hřištěm). V tomto prostoru se autobusy otočí a vyčkají času odjezdu dle platného JŘ.

Zastávka Jívová,nám. bude pro tuto linku přesunuta do tohoto prostoru.

 

 

V termínu 3.etapy bude pro BUS umožněn průjezd obcí Jívová všemi směry dle platných jízdních řádů

V termínu této etapy budou mít, po domluvě se stavbou, uvedené autobusové linky umožněn průjezd obcí Jívová bez omezení s obsluhou všech zastávek dle platných jízdních řádů.

Linka 890328

bude vedena ve stávající trase s obsluhou všech zastávek, kromě přímých spojů č. 7, 14, 24, z Jívové do Domašova n.B. Tyto spoje budou z Jívové vedeny po obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné Petrovice – II444 – v Domašově do zastávky Domašov,žel.st.

z důvodu uzavírky mostu na silnici III/44443 z Jívové do Domašova n. Bystřicí, informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

Tato linka je také ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v Domašově u Šternberka, informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde, viz pokračující výlukový jízdní řád od 16.9.2019.