Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/43722 a III/43723 v úseku Pavlovice u Přerova – Prusinky

Změna v autobusové dopravě
18. 3. 2024 0:00 - 31. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnic III/43722 a III/43723 v úseku Pavlovice u Přerova – Prusinky

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde k úplné uzavírce silnic III/43722 a III/43723 v obci Pavlovice u Přerova a místní části Prusinky ve směru obec Šišma.

Termín uzavírky: od 18. 3. 2024 do 31. 8. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920523 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky prostorem stavby.

Spoje č. 3, 13, 15, 2, 6, 16 projíždí stavebním úsekem po silnicích III/43722 a III/43723 mezi obcemi Pavlovice u Přerova <–> Prusinky a zpět.

Spoj č. 10 projíždí stavebním úsekem po silnici III/43722 mezi obcemi Šišma –> Pavlovice u Přerova.

 

Zastávka Pavlovice u Přerova,Prusinky bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky prostorem stavby může docházet k jejich mírnému zpoždění do 3 minut.