Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/4367 a III/4368 v obci Buk

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 8. 2022 0:00 - 15. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnic III/4367 a III/4368 v obci Buk

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic III/4367 a III/4368 v obci Buk – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 1. 8. 2022 do 15. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514920515 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/4368 v obci (křižovatka se silnicí III/4367 směr Zábeštní Lhota – konec obce směr Prosenice) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 920514

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po místní komunikaci okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – místní komunikace za humny – místní komunikace za humny Buk s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – rovně přes III/4368 – místní komunikace za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojení na III/4367 a dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 12 bude mimořádně začínat v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na místní komunikaci vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Buk,škola na místní komunikaci za humny v blízkosti RD č. p. 143 a 88 u náhradních označníků.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na místní komunikaci u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

 

Linka 920515

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po místní komunikaci okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – místní komunikace za humny – místní komunikace za humny Buk s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – s napojením na III/4368 a dále ve svých trasách směr Lazníky dle platného jízdního řádu.

Spoje obsluhující Zábeštní Lhotu budou po obsluze přemístěné zastávky Buk,škola pokračovat – rovně přes III/4368 – místní komunikace za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojením na III/4367 – dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného jízdního řádu a stejnou objízdnou trasou zpět.

Spoj č. 13 bude mimořádně ukončen v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na místní komunikaci vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Buk,škola nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále na místní komunikaci za humna v blízkosti RD č. p. 143 a 88 k náhradním označníkům.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na místní komunikaci u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 514Linka 515