Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/4342 ulice Vítova a III/4343 ulice Biskupická v Kralicích na Hané

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 10. 2022 0:00 - 14. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnic III/4342 ulice Vítova a III/4343 ulice Biskupická v Kralicích na Hané

Z důvodu pokládky povrchů po budování kanalizace dojde k úplné uzavírce silnic III/4342 ulice Vítova a III/4343 ulice Biskupická v Kralicích na Hané.

Termín uzavírky: od 11. 10. 2022 do 14. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnic nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780403

Spoj č. 4 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané, ul. Olomoucká s obsluhou náhradní zastávky Kralice na Hané,ObÚ, poté se otočí na komunikaci okolo kostela a  budou pokračovat po III/3677 ul. Olomoucká – III/3679 ul. Čechůvská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Olomoucká před RD č. p. 226 k náhradnímu označníku.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.


Linka 780404

Spoje č. 5, 11 budou po obsluze náhradní zastávky Kralice na Hané,ObÚ vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. Olomoucká – II/150 směr Hrdibořice – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Zákostelí na chodník, k náhradnímu označníku.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 2, 16 budou vedeny ze zastávky Hrubčice jednosměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Vítězství – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození – ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského – Kralice, ul. Bedihošťská – ul. U lázní – ul. Zákostelí do náhradní zastávky Kralice na Hané,ObÚ, poté se otoční na komunikaci okolo kostela a budou vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Zákostelí na chodník, k náhradnímu označníku.

Zastávky Hrubčice,Kralická, Hrubčice,ObÚ, Kralice na Hané,Hrubčická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 3, 4, 6, 7, 10, 12 se po obsluze náhradní zastávky Kralice na Hané,ObÚ otočí na komunikaci okolo kostela a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní – ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského – II/367 ul. Prostějovská – ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství – ul. náměstí 9. května do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,Kralická, Kralice na Hané,Hrubčická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Zákostelí na chodník, k náhradnímu označníku.

Spoje č. 13 a 14 se po obsluze zastávky Kralice na Hané,ObÚ otočí na MK okolo kostela a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní – ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského – II/367 ul. Prostějovská – ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Zákostelí na chodník, k náhradnímu označníku.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům.


Linka 780405

Spoje č. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 8, 10, 12, 88 budou vedeny ze zastávky Hrubčice obousměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Vítězství – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození – ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská – ul. U lázní – ul. Zákostelí s obsluhou náhradní zastávky Kralice na Hané,ObÚ, poté se otočí na komunikaci okolo kostela a budou vedeny po silnici III/3677 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,Kralická, Hrubčice,ObÚ, Kralice na Hané,Hrubčická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Zákostelí na chodník, k náhradnímu označníku.

Spoj č. 18 bude veden ze zastávky Biskupice,hřbitov jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4344 – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané, ul. Olomoucká do náhradní zastávky Kralice na Hané,ObÚ – ul. Zákostelí – ul. U Lázní a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Olomoucká před RD č. p. 226 k náhradnímu označníku.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 2, 14, 15, 20, 22 se po obsluze zastávky Kralice na Hané,ObÚ otočí na komunikaci okolo kostela a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní – ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského – II/367 ul. Prostějovská – ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství – ul. náměstí 9. května do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hrubčice,Kralická, Kralice na Hané,Hrubčická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Zákostelí na chodník, k náhradnímu označníku.

Spoje č. 19 a 26 se po obsluze náhradní zastávky Kralice na Hané,ObÚ otočí na komunikaci okolo kostela a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou III/3677 ul. U lázní, ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského, II/367 ul. Prostějovská, ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství, ul. náměstí 9. května do náhradní zastávky Hrubčice,ObÚ, II/4344 Klopotovice – Biskupice, s obsluhou zastávky Biskupice,hřbitov. Po otočení na místních komunikacích budou pokračovat stejnou objízdnou trasou zpět do Klopotovic a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/3677 ul. Zákostelí na chodník, k náhradnímu označníku.

Zastávky Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům.

 

Zastávka Hrubčice,ObÚ (pro oba směry) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/434 ve směru do Prostějova na chodník před RD č. p. 18, ve směru do Tovačova před Hasičskou zbrojnici, k náhradním označníkům.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 403Linka 404Linka 405