Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/3734 a III/3732 v úseku Haňovice – Litovel, MČ Myslechovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
14. 3. 2023 0:00 - 10. 8. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnic III/3734 a III/3732 v úseku Haňovice – Litovel, MČ Myslechovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic III/3734 a III/3732 v úseku Haňovice – Litovel, místní část Myslechovice.

Termín uzavírky: od 14. 3. 2023 do 10. 8. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890304, 890305, 890307, 890309, 890311 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890305

Spoje č. 4, 6, 10, 3, 5, 7, 9 se v Cholině otočí v křižovatce „u pomníku“ po III/3736 – III/3732 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Cholina,nám. a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/3732 Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – EXIT 253 – D35 – EXIT 248 Nasobůrky – II/635 s náhradní obsluhou zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska a dále po II/635 směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Tyto spoje nebudou provádět závlek do Haňovic.

Zastávka Cholina,nám. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 60 m dále ke křižovatce „u pomníku“ na chodník před RD č. p. 172 k náhradnímu označníku (pro oba směry jedna zastávka).

Zastávky Haňovice,návesLitovel,Myslechovice,křiž. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Litovel,Nasobůrky,cihelna nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska.

 

Spoj č. 12 se v Cholině otočí v křižovatce „u pomníku“ po III/3736 – III/3732 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Cholina,nám. a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/3732 Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – EXIT 253 – D35 – EXIT 248 Nasobůrky – II/635 – III/3733 – III/3732 točna vedle vjezdu do areálu ZD Haňovice s obsluhou náhradní zastávky Haňovice,ZD – a dále ve své trase směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Spoj bude mimořádně obsluhovat náhradní zastávku Haňovice,ZD umístěnou v prostoru točny vedle vjezdu do areálu ZD u náhradního označníku.

Zastávka Cholina,nám. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 60 m dále ke křižovatce „u pomníku“ na chodník před RD č. p. 172 k náhradnímu označníku (pro oba směry jedna zastávka).

Zastávky Haňovice,návesLitovel,Myslechovice,křiž. nebudou obsluhovány bez náhrady.


Linka 890307

Spoje č. 4, 18, 26 nebudou provádět po silnici III/3732 závlek do obce Haňovice, ale náhradou obslouží stávající zastávku Haňovice,ZD na silnici III/3731.

Zastávka Haňovice,náves nebude těmito spoji obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Haňovice,ZD (směr Litovel).


Linka 890309

Spoj č. 3 bude přesměrován v Nasobůrkách ze silnice II/635 na objízdnou trasu – III/3732 (směr Haňovice) – III/3731 s obsluhou stávající zastávky Haňovice,ZD – III/3731 Chudobín – II/373 a dále ve své trase směr Luká dle platného jízdního řádu.

Tento spoj bude mimořádně obsluhovat stávající zastávku Haňovice,ZD (směr Chudobín).

 

Spoj č. 7 nebude provádět po silnici III/3732 závlek do obce Haňovice, ale náhradou obslouží stávající zastávku Haňovice,ZD na silnici III/3731.

Zastávka Haňovice,náves nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Haňovice,ZD (směr Chudobín).


Linka 890311

Spoj č. 3 po otočení na točně vedle vjezdu do ZD Haňovice a obsluze náhradní zastávky Haňovice,ZD bude pokračovat objízdnou trasou III/3732 Nasobůrky – III/3733 – II/635 – EXIT 248 – D35 – EXIT 253 Unčovice – II/449 – III/44912 Dubčany – III/3732 Odrlice – Cholina, kde se otočí v křižovatce „u pomníku“ po III/3736 – III/3732 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Cholina,nám. a dále ve své trase směr Senice n. H. dle platného jízdního řádu.

Spoj bude mimořádně obsluhovat náhradní zastávku Haňovice,ZD umístěnou v prostoru točny vedle vjezdu do areálu ZD u náhradního označníku.

Zastávka Cholina,nám. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 60 m dále ke křižovatce „u pomníku“ na chodník před RD č. p. 172 k náhradnímu označníku (pro oba směry jedna zastávka).

Zastávky Haňovice,návesLitovel,Myslechovice,křiž. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje č. 2, 4, 5 se v Cholině otočí v křižovatce „u pomníku“ po III/3736 – III/3732 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Cholina,nám. a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/3732 Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – EXIT 253 – D35 – EXIT 248 Nasobůrky – II/635 s náhradní obsluhou zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska a dále po II/635 směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Tyto spoje nebudou provádět závlek do Haňovic.

Zastávka Cholina,nám. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 60 m dále ke křižovatce „u pomníku“ na chodník před RD č. p. 172 k náhradnímu označníku (pro oba směry jedna zastávka).

Zastávky Haňovice,návesLitovel,Myslechovice,křiž. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Litovel,Nasobůrky,cihelna nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska. 


Linka 891376

Spoje č. 1, 2 se v Cholině otočí v křižovatce „u pomníku“ po III/3736 – III/3732 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Cholina,nám. a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/3732 Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – EXIT 253 – D35 – EXIT 248 Nasobůrky – II/635 – III/3733 – III/3732 točna vedle vjezdu do areálu ZD Haňovice s obsluhou náhradní zastávky Haňovice,ZD – a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje budou mimořádně obsluhovat náhradní zastávku Haňovice,ZD umístěnou v prostoru točny vedle vjezdu do areálu ZD u náhradního označníku.

Zastávka Cholina,nám. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 60 m dále ke křižovatce „u pomníku“ na chodník před RD č. p. 172 k náhradnímu označníku (pro oba směry jedna zastávka).

Zastávky Haňovice,návesLitovel,Myslechovice,křiž. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Náhradní zastávku Haňovice,ZD umístěnou na točně vedle vjezdu do areálu ZD Haňovice budou obsluhovat pouze linky 890305, sp. č. 12; 890311, sp. č. 3 a 891376 sp. č. 1, 2. Ostatní linky a spoje budou zajišťovat obousměrnou obslužnost zastávky Haňovice,ZD ve stávající poloze na silnici III/3731.

Dopravní obslužnost místní části Litovle Myslechovice bude zajištěna pouze vlakovými spoji, případně budou cestující nuceni dojít na nejbližší, výše uvedenou, obsluhovanou autobusovou zastávku.


Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Haňovice ve stávajícím objemu spojů, dojde k úpravám i na autobusových linkách 890301, 890304, které nejsou přímo dotčeny stavebními pracemi.

 

Linka 890301

Spoj č. 1 bude přesměrován z Chudobína objízdnou trasou II/373 – III/3731 s obsluhou stávající zastávky Haňovice,ZD – III/3732 Nasobůrky – II/635 a dále ve své trase směr Litovel.

Tento spoj bude mimořádně obsluhovat stávající zastávku Haňovice,ZD (směr Litovel) na silnici III/3731.

 

Linka 890304

Spoje č. 10, 16, 9, 19, 27 v současné době zajišťují obslužnost zastávky Haňovice,ZDbudou i po dobu uzavírky. K nim nově přibydou spoje č. 2, 6, 20, 17, 21, 23, 29, které budou přesměrovány z Chudobína obousměrnou objízdnou trasou II/373 – III/3731 s obsluhou stávající zastávky Haňovice,ZD – III/3732 Nasobůrky – II/635 a dále ve svých trasách směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 9, 17, 19, 21, 27, 16 budou obsluhovat i stávající zastávku Litovel,Nasobůrky,cihelna.

Uvedené spoje této linky budou mimořádně obsluhovat stávající zastávku Haňovice,ZD na silnici III/3731.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 301Linka 304Linka 305Linka 307Linka 309Linka 311Linka 376