Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic II/455 a III/4578

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
30. 7. 2018 - 31. 10. 2018

Úplná uzavírka silnic II/455 a III/4578, Písečná – Velké Kunětice.

Termín:

od 30.7.2018 do 12.8.2018 (1.etapa)

od 13.8.2018 do 31.10.2018 (2.etapa)

Dotčené linky: 950119 Jeseník-Vidnava-Velká Kraš a 950121 Jeseník-Písečná-Žulová dopravce ARRIVA MORAVA a. s. 

V termínu 1.etapy od 30.7.2018 do 12.8.2018 úplné uzavírky silnice II/455 a III/4578 povede objízdná trasa po silnici III/4551 do Nové Vsi, dále po MK z Nové Vsi kolem letiště na silnici II/457 s napojením na stávající trasu linky. Autobus bude zajíždět až na zastávku Supíkovice ČMPK, kde se otočí a pojede zpět do Velkých Kunětic a dále po trase linky. 

Z důvodu objízdné trasy bude zastávka Písečná, žel.st. zrušena a jako náhradní za tuto zastávku bude obsluhována zastávka Písečná, kino. Po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována zastávka Supíkovice, jeskyně. 
Po dobu úplné uzavírky v 1.etapě budou pro dotčené linky 950119 a 950121 vydány objížďkové JŘ.

V termínu 2.etapy od 13.8.2018 do 31.10.2018 bude linkovým autobusům průjezd stavbou povolen, uzavřen však bude most 455-001 na silnici III/4578 v obci Supíkovice. Objízdná trasa povede po MK obcí Supíkovice s napojením na trasu linky před zastávkou Velké Kunětice, Františkov. Zastávka Supíkovice, kolonky ve směru na Jeseník bude posunuta o cca 200m vpřed ve směru jízdy. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných JŘ. 

V období 30. 7. – 12. 8. budou zrušeny přestupní vazby především v Jeseníku. Cestující si zjistí návaznosti v Jeseníku dle výlukových jízdních řádů. Snažili jsme se v maximální míře dodržet přestupní vazby alespoň v ostatních dotčených uzlech, přesto se některé přestupní vazby nepodařilo zachovat. Taktéž spojení Vidnavy nebo Žulové se Supíkovicemi bude omezeno. Informujeme Vás o zrušených, nových nebo přesunutých přestupních vazbách v uzlech Stará Červená Voda,ObÚ, Velké Kunětice,škola a Žulová,aut.st.. Pokud je návaznost v těchto uzlech zachovaná, není v tabulce uvedena. Časy napsané černou barvou jsou časy ze standardního JŘ. Časy napsané červenou barvou jsou časy z výlukových jízdních řádů.

Přehled změn na linkách: 950118, 950119, 950121