Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka rampy D46 u Olšan u Prostějova

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 3. 2019 - 15. 9. 2019

Olšany u Prostějova - sjížděcí a najížděcí rampa D46 směr Olomouc

Z důvodu rekonstrukce bude úplně uzavřená sjížděcí a najížděcí rampa D46 směr Olomouc u Olšan u Prostějova. Na základě nepředpokládaných stavebních úkonů dochází k prodloužení termínů 2. a 3. etapy. 

Termín uzavírky: od 24.3. do 14.9.2019

 

Termín stavebních prací je rozdělený do tří etap:

1.etapa – od 24.3. do 31.3.2019

2.etapa – od 31.3. do 10.9.2019 (včetně BUS) – prodloužený termín

3.etapaod 10.9. do 14.9.2019 – posunutý termín

 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 891400 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínech 1. a 3. etapy

bude omezený provoz na D46 s tím, že v každém směru bude zachován průjezdný alespoň jeden jízdní pruh. Sjezd a nájezd z / na D46 směr Olomouc do Olšan u Prostějova bude umožněn spojům uvedených autobusových linek.

 

V termínu 2. etapy

nebude umožněn sjezd a nájezd z / na D46 směr Olomouc do Olšan u Prostějova spojům uvedených autobusových linek.

Jednosměrná objízdná trasa bude vedená z Držovic ul. Olomoucká po místní komunikaci směr křižovatka se silnicí III/4353, dále po silnici III/4353 do Duban s odbočením na silnici III/5707 do Hablova a Olšan u Prostějova.

Pro spoje pokračující do Olomouce z Olšan u Prostějova po silnici III/5707 s odbočením na silnici III/5704 do Bystročic, Nedvězí a po silnici II/570 s napojením zpět na D46 směr Olomouc.

Zastávka Prostějov,Arkáda bude zrušená s náhradou v zastávce Držovice,Zelenina směr Olšany u Prostějova (kromě spojů 5 a 9 linky 780400 – tyto obsluhují i nadále zastávku Prostějov,Arkáda).

 

Vlivem objízdné trasy dojde k navýšení jízdní doby na spojích uvedených linek, na které budou vydané výlukové JŘ, viz níže.