Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka rampy D46 u Olšan u Prostějova

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 3. 2019 - 4. 9. 2019

Olšany u Prostějova - sjížděcí a najížděcí rampa D46 směr Olomouc

Z důvodu rekonstrukce bude úplně uzavřená sjížděcí a najížděcí rampa D46 směr Olomouc u Olšan u Prostějova.
Termín uzavírky: od 24.3. do 4.9.2019
Termín stavebních prací je rozdělený do tří etap:
1.etapa – od 24.3. do 31.3.2019
2.etapa – od 31.3. do 1.9.2019 (včetně BUS)
3.etapa – od 1.9. do 4.9.2019
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 891400 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
V termínech 1. a 3. etapy
bude omezený provoz na D46 s tím, že v každém směru bude zachován průjezdný alespoň jeden jízdní pruh. Sjezd a nájezd z / na D46 směr Olomouc do Olšan u Prostějova bude umožněn spojům uvedených autobusových linek.
V termínu 2. etapy
nebude umožněn sjezd a nájezd z / na D46 směr Olomouc do Olšan u Prostějova spojům uvedených autobusových linek.
Jednosměrná objízdná trasa bude vedená z Držovic ul. Olomoucká po místní komunikaci směr křižovatka se silnicí III/4353, dále po silnici III/4353 do Duban s odbočením na silnici III/5707 do Hablova a Olšan u Prostějova.
Pro spoje pokračující do Olomouce z Olšan u Prostějova po silnici III/5707 s odbočením na silnici III/5704 do Bystročic, Nedvězí a po silnici II/570 s napojením zpět na D46 směr Olomouc.
Zastávka Prostějov,Arkáda bude zrušená s náhradou v zastávce Držovice,Zelenina směr Olšany u Prostějova (kromě spojů 5 a 9 linky 780400 – tyto obsluhují i nadále zastávku Prostějov,Arkáda).
Vlivem objízdné trasy dojde k navýšení jízdní doby na spojích uvedených linek, na které budou vydané výlukové JŘ, viz níže.

 

Sdílejte článek