Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka na silnici I/11 ul. Šumperská v Rapotíně

Změna v autobusové dopravě
25. 7. 2019 - 22. 12. 2019

Částečná uzavírka na silnici I/11 ul. Šumperská v Rapotíně

Z důvodu demontáží mostních provizorií dojde v Rapotíně k omezení silničního provozu i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 10.12. (12:00 hod.) do 22.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930210 a 930215 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

10.12. (od 12:00 hod.) – 15.12.2019 uzavírka silnice III/01122 + jednosměrný provoz na I/11, omezen provoz ve směru do Ostravy

12.12. – 17.12.2019 uzavírka silnice III/01121 (u Peterky)

16.12. – 22.12.2019 uzavírka silnice III/44636a (u kostela) – obousměrný provoz na I/11 řízený SSZ

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

10.12. (od 12:00 hod.) – 15.12.2019

V úseku silnice III/01122 není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Omezený provoz na silnici I/11 ve směru do Ostravy, spoje dotčených linek budou vedeny po objízdných trasách:

 

Linka 930210

sp. č. 3, 5, 203, 7, 9, 11 budou vedeny ze zastávky Vikýřovice,bývalá hasičárna dále po III/44636 – s odbočením na I/11 ul. Šumperská do náhradní zastávky Rapotín,u hřiště a dále ve své trase.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována s náhradou v zastávce Rapotín,u hřiště (směr Šumperk).

sp. č. 2, 4, 6, 204, 8, 10, 12, 14 budou vedeny jako v současném stavu ze zastávky Rapotín,kostel přes provizorní most a dále dle JŘ.

 

Linka 930215

sp. č. 11, 17, 21, 23, 25 budou vedeny jako v současném stavu ze zastávky Petrov n.Des.,škola dále po III/44636 ul. Petrovská – s odbočením vpravo na I/11 ul. Šumperská a dále ve svých trasách.

Spoje nebudou obsluhovat zastávky Rapotín,kostel a Rapotín,hřiště s náhradou v zastávce Petrov n.Des.,škola.

sp. č. 14 bude vedený jako v současném stavu ze zastávky Rapotín,kostel přes provizorní most a dále dle JŘ.

sp. č. 13, 18budou vedeny jako v současném stavu do / ze zastávky Rapotín,kostel.

sp. č. 12, 16 budou vedeny jako v současném stavu ze zastávky Rapotín,kostel přes provizorní most a dále dle JŘ.

Zastávka Rapotín,u hřiště bude v tomto směru zrušena s náhradou v zastávce Rapotín,kostel.

 

12.12. – 17.12.2019

V úseku silnice III/01121 není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

16.12. – 22.12.2019

V termínu uzavírky silnice III/44636a (u kostela) nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Linka 930210

sp. č. 3, 5, 203, 7, 9, 11 budou vedeny ze zastávky Vikýřovice,bývalá hasičárna dále po III/44636 – s odbočením na I/11 ul. Šumperská do náhradní zastávky Rapotín,u hřiště a dále ve své trase.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována s náhradou v zastávce Rapotín,u hřiště (směr Šumperk).

sp. č. 2, 4, 6, 204, 8, 10, 12, 14 budou vedeny z náhradní zastávky Rapotín,u hřiště dále po I/11 ul. Šumperská – s odbočením na III/44636 ul. Petrovská do zastávky Vikýřovice,bývalá hasičárna a dále ve svých trasách.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována s náhradou v zastávce Rapotín,u hřiště (směr Petrov n. D.).

 

Linka 930215

sp. č. 11, 17, 21, 23, 25 budou vedeny ze zastávky Petrov n.Des.,škola dále po III/44636 ul. Petrovská – s odbočením vpravo na I/11 ul. Šumperská a dále ve svých trasách.

Spoje nebudou obsluhovat zastávky Rapotín,kostel a Rapotín,hřiště s náhradou v zastávce Petrov n.Des.,škola.

sp. č. 14 bude vedený ze zastávky Petrov n.Des.,žel.st. zpět po III/01120 – s odbočením na I/11 ul. Šumperská – III/44636 ul. Petrovská do náhradní zastávky Petrov n.Des.,škola a dále ve své trase.

Spoj nebude obsluhovat zastávku Rapotín,kostel s náhradou v zastávce Petrov n.Des.,škola.

sp. č. 13, 12, 18, 16 budou vedeny po I/11 ul. Šumperská do zastávky Rapotín,u hřiště mimo zajíždění po III/44636a do zastávky Rapotín,kostel.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována s náhradou v zastávce Rapotín,u hřiště.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek po objízdných trasách je nutné počítat s mírným zpožděním do 7 minut.