Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka na silnici I/11 ul. Šumperská v Rapotíně

Změna v autobusové dopravě
25. 7. 2019 - 20. 12. 2019

Úplná uzavírka na silnici I/11 ul. Šumperská v Rapotíně

Z důvodu opravy dvou mostů ev.č. 11-096 a 11-097 na silnici I/11 ul. Šumperská v Rapotíně bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 25.7. do 20.12.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930215 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Linka 930210
V důsledku uvedené uzavírky došlo k zjednosměrnění ul. Osvobození a to ve směru od silnice I/11 na nám. Svobody. Z tohoto důvodu musí dojít ke změně vedení linky a obsluhy zastávek v Rapotíně, byť uvedeným uzavřeným úsekem přímo neprojíždí.

Ve směru Rejchartice  bude pokračovat ulicí Petrovská po objízdné trase až na silnici I/11 mimo odbočení na nám. Svobody!) – a dále na silnici III/01121 okolo Hospody Peterka směr Terezín – III/01122 – s odbočením na I/44 ul. Jesenická – a zpět na silnici I/11 a dále ve své trase.
Zastávka Rapotín,kostel bude v tomto směru zrušena s náhradou v zastávce Rapotín,u hřiště.

Ve směru Šumperk bude vedena ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platného JŘ.

 

Linka 930215
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po objízdných trasách:
Ve směru Petrov n.D. a Sobotín  budou spoje vedeny ze silnice I/11 na ul. Osvobození – nám. Svobody – ul. Petrovská s výjezdem zpět na silnici I/11 a dále ve své trase.
Zastávka Rapotín,u hřiště bude v tomto směru zrušena s náhradou v zastávce Rapotín,kostel.

Ve směru Šumperk  budou spoje vedeny ze silnice I/11 – na silnici III/01121 okolo Hospody Peterka směr Terezín – III/01122 – s odbočením na I/44 ul. Jesenická – a zpět na silnici I/11 a dále ve své trase.
Zastávky v tomto směru budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

Vlivem vedení spojů objízdnými trasami může docházet k jejich zpožďování cca 5 – 7 minut.

 

Z důvodu minimalizování zpoždění na lince 930215 Šumperk – Sobotín – Rudoltice – Vernířovice, vlivem uzavírky silnice I/11 – oprava mostu v Rapotíně,

pojedou od 28. 8. 2019 níže uvedené spoje ze směru od Šumperka a Vikýřovic ze zastávky Petrov n. Des.,škola, do Petrova n.Des., Sobotína, Rudoltic a Vernířovic  přímo, bez zajížďky do zastávky Rapotín,kostel.

Spoj č. 11 – odjezd z AZ Šumperk,aut. st. v   7:20 hod.

Spoj č. 17 – odjezd z AZ Šumperk,aut. st. v 10:00 hod.

Spoj č. 21 – odjezd z AZ Šumperk,aut. st. v 12:20 hod.

Spoj č. 23 – odjezd z AZ Šumperk,aut. st. v 13:30 hod.

Spoj č. 25 – odjezd z AZ Šumperk,aut. st. v 14:02 hod.

– viz níže Přepravní opatření ARRIVA Morava a.s.